admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 159 blog entries.

Odluke povodom vanrednih mjera

Obavještavamo vas da će Bosanski kinološki savez za vrijeme trajanja varednih mjera mjerama raditi ponedeljkom, srijedom i petkom te da Upravni odbor Kinološkog Savez u Bosni i Hercegovini na osnovu čl. 49 Statuta donosi slijedeće odluke: ODLUKU O ODLAGANJU  KINOLOŠKIH MANIFESTACIJA U BiH ODLUKU O ODLAGANJU ISPITA ZA KINOLOŠKE SUDIJE 

Skupština  KSuBiH 

Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da će se Skupština održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, 14.04.2020. godine u 18,00 sati.

Sudijski ispit

Molimo sve kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije i žele pristupiti istom da najkasnije do 29. 2. 2020. dostave putem emaila prijavu uz kojoj je obavezno dostaviti: šta kandidat želi polagatipotvrde o stažiranjudokaz o izvršenoj uplati takse (250,00 KM za kandidate koji prvi put polažu ispit, odnosno 150,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije) Kandidati koji su prijavili ispit 3.6. 2019. koji je odgođen, mole se da obnove prijave. Ispit će biti održan u Sarajevu 27. 3. 2020. Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Važne novosti!

Bosanski kionološki savez je odlučio sve izložbe eksluzivno raditi u saradnji sa: www.onlinedogshows.eu Sve prijave i sve uplate, moguće su JEDINO putem www.onlinedogshows.eu To znači:  Nema plaćanja na dan izložbe!Nema uplate – nema prijave!Statistike uvijek dostupne!Podatke o psu unosite samo jednom!Sigurno i brzo plaćanje karticom!Prijava za 60 sec.Besplatni online katalog dostupan na dan izložbe!Online rezultati! 

Kinološke sudije BKS-a 2020.

Zapisnik

Zapisnik a sastanka delagata BKS u Skupštini KSuBiH Sastanak održan 13.12.2019, u prostorijama restoran Lovac, Petrakijina 24, Sarajevo, sa početkom u 12h. Sasatanku prisustvovali: Refet Hadžić, Dragan Stojanović, Enver Đapo, Damir Šerak, Denis Čamo, Lejla Alić, Nedim Šuta, opravdano odsutni Sanel Kulovac, Mirko Lamešić, Edin Škorić. Sastanak završen u 15:45 min. Svim delegatima  uručeni  materijali pristigli putem emila od gdina Siniša Danjko, predsjedavajučeg skupštine KSuBiH, nakon diskusije u kojoj su uzeli učešće svi prisutni donešeni su sljedeči zaključci: Delegati BKSa će prisustvovati Vanrednoj skupštini KSuBiH, koja će se održati 23. 12. 2019. u Vitez, sa početkom u 17h.BKS ne može prihvatiti  predloženi Dnevni red, (tačke 4, 5,6 ) jer predloženi materijali nisu sačinjeni od strane Upravniog Odbora, što je u skladu sa Statutom, (Član 49, stav 6 i 7).BKS, kao dopunu Dnevnog reda, u skladu sa Statutom , član 37, predlaže :- donošenje skupštinske odluke o povlačenju sa snage svih Odluka, ugovora itd koji su donešeni bez odluke Upravnog odbora.- stav Skupštine o neodržavanju Vanredne skupštine koja je bila Odluka porethodnog zasjedanja zbog utvrđenih propusta u Statutu i prilagođavanja Statuta aktuelnom stanju u KSuBiH.Odluka o načinu izrade i usvajanja izmjena i dopuna Statutu, u skladu sa prethodnom skupštinskom odlukom, koji će biti uslov za održavanje Redovne – izborne Skupštine u narednoj godini. Delegati BKS  su  se usaglasili da rad Upravnog Odbora i Centralne kancelarije KSuBiH nije u skladu sa proipsanim načinoim rada iz Ugovora osnivanju KSuBiH, Statuta i Poslovnika o radu Upravnog Odbora i traži od Upravnog odbora koji je odgovoran za rad kacelarije da u najskorijem  roku sve propuste  ispravi.Propusti se ogledaju u nepoštivanju  članova 52, 53, 54 i 55 Statuta KSuBiH, neblagovorenom  izvještavanju BKS, člana Upravnog Odbora iz BKS-a, (nedostavljenje izvoda s bankovnih računa KSuBiH, korespondiranju bez odluka UO itd.)BKS ponovo sugeriše sazivanje sastanka osnivača [...]

Sarajevo Winner 2020!

Generalni sekretar BKS-a, Refet Hadžić je danas u Sarajevu potpisao ugovor o suradnji sa sportskom dvoranom "Novo Sarajevo".  Sarajevo Winner 2020 će se održati od 17. do 19. jula 2020. u novoizgrađenoj, klimatiziranoj sportskoj dvorani "Novo Sarajevo", koja ispunjava sve evropske standarde za održavanje manifestacija. Stoga ove radosne vijesti dijelimo sa svim našim izlagačima i istovremeno im obećavamo da ćemo našu izložbu u koji smo uložili mnogo rada, truda i ljubavi, organizirati sa još više predanosti. Srdačno vas pozdravljam! Vaš generalni sekretar BKS-aRefet Hadžić

Sudijske članarine

U skladu sa   Statutom BKS-a  i Skupštinskim ovlaštenjima  donosim: Odluku o roku plaćanja sudijske članarineza kinološke sudije članove BKS-a Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2020. dužni su, najkasnije do 20. 12. 2019. god. izvršiti uplatu sudijske članarine, u iznosu 50,00KM.Od plačanja članarine oslobodjene su sudije nagrađeni od strane Skupštine BKS-a.Sudije koje ne uplate članarinu u skladu sa tačkom 1 ove Odluke neče moći naknadno biti uvršteni na sudijsku listu BKS-a i neče moći biti angažovani tokom 2020 godine na kinološkim manifestacijamau organizaciji BKS, KSuBiH. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na zvaničnom web site BKS. Sarajevo 5. 12. 2019.Refet Hadžić, Generalni sekretar BKS-a

1. Kladušku reviju pasa – svih rasa

JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša i JKUP „Komunalije“ d.o.o. pod pokroviteljstvom Općine Velika Kladuša organizuju 1. Kladušku reviju pasa – svih rasa Manifestacija će se održati na dan 19.10.2019. godine u Gradskoj sportskoj dvorani sa početkom u 9:00 sati Pravo učešća imaju svi izlagači koji su svoje vakcinisane i propisno obilježene pse prijave do 15.10.2019. godine Kontakt telefoni za prijavu: 061 231 340 – Jasmin Ramić 066 704 499 – Osman Smailbegović Prijave također možete popuniti lično u Veterinarskoj stanici na adresi : Zuhdije Žalića 39, Velika Kalduša 

KATALOG 6. 10. 2019.