admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 193 blog entries.

Obavijest za klubove, udruženja, članice BKSa

 U skladu sa Odlukom  Upravnog Odbora KSuBiH donosim   Odluku 1.  Obavezuju  se svi klubovi, udruženja, članice BKSa, da najkasnije do 10. 03. 2023. godine dostave: potvrdu Apifa o predatom završnom računu za 2022 godinuizjavu o održanoj skupštini  kluba, udruženja za 2022 potpisanu od predsjednika skupštineizjavu o imenu  lica koje predstavlja klub, udruženje i  datum do kojeg  je to lice ovlašteno da predstavlja klub, udruženje. 2. Klubovi, udruženja koja ne postupe u skladu sa tačkom 1 .ove odluke biće brisana iz članstva BKSa 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sarajevo 13.03.2023                                                  Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa

Odluka o visini taksi

Obavještavamo članstovo da je donesena odluka o izmjeni visine taksi za usluge BKS-a Taksa za pojedinačnu ocjenu iznosi 100,00 KM POJEDINAČNA OCJENA VAŽI ZA JEDNO PARENJEVlasnik psa/kuje koji je podnio zahtjev za pojedinačnu ocjenu, dužan je kinološkom sucu platiti troškove dolaska na adresu (30% cijene goriva po kilometru u oba pravca).Taksa za prijavu legla iznosi 50,00KM Odluka je na snazi od 17.01. 2023.

Klupske/ugovorne članarine

Klupske/ugovorne članarine za 2023. godinu Obavještavamo klubove uplatu članarina 15. 01. 2023.Članarina iznosi 200 KM ukoliko ugovorom nije drugačije definirano.Nakon navednog roka neće biti moguće uplatiti članarinu.

Satnica sudijski ispit

Ispit će se održati 26. decembra u prostorijama BKS a, Nusret Sisca Dede 7, Sarajevo po satnici: 10:00 Selver Perić, Ensar Međedović 11:00 Adna Mešanović, Nedim Šuta 12:00 Damir Šerak, Lejla Alic 13:00 Fikret Tatarević, Denis Čamo 14:00 Mevludin Omerčić

Sudijski ispit

Obavještenje za sve kanditate, sudijski ispit će se održati 26. decembra sa početkom u 10h.. u prostorijama BKS a, Nusret Sisca Dede 7, Sarajevo

Članarine za 2023. godinu

Pojedinačne članarine za 2023 iznose :Uplate do 31.01.2023. 40.00KMUplate od 31.01.2023. do 01.04.2023. 50.00KMUplate od nakon 01. o4. 2023. 60.00KM Članarina za kinološke sudije iznosi 60 KM.Obavještavamo kinološke sudije da ukoliko nisu platili članarinu sa datumom 25.12.2022. godine, neće biti uvršteni na sudijsku listu. Napomena: Međunarodne sudije su obavezne uplatiti dodatnih 60.00KM za međunarodnu listu, zaključno sa 15. 01. 2023. Sudije koje ne izmire članarinu će biti brisane sa liste međunarodnih sudija KSuBiH.Uplatu je potrebno izvršiti na BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ Nusreta Šišića Dede 7,71000 Sarajevo, BiHNova Banka ad Banja Luka, filijala SarajevoBroj računa: 5556000022621282

Sudijski ispit

Obavijest o održavanju ispita za kinološke sudijeU skladu sa Statutom i planom rada za tekuću godinu obavještavamo sve članove, BKS a, KSuBiH, da će se ispit za kinološke sudije za rad i eksterijer pasa održati 26. 12. 2022.Svi zainteresirani kandidati dužni su da putem emaila dostave prijavu u kojoj je obavezno navesti sekciju, grupu ili ispit koji žele da polažu.Uz prijavu je obavezno priložiti: ovjerene potvrde o stažiranju na CAC ili CACIB manifestacijamadokaz o izvršenoj uplati takse (350,00 KM za kandidate koji prvi put polažu ispit, odnosno 200,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije i 100,00 KM takse za stažiranje za kandidate koji nisu ranije platili taksu). Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.baMjesto i vrijeme odrzavanja ispita biće naknadno objavljeno.

Izborna skupština KSuBiH

Izborna skupština KSuBiH održana je 24. novembra 2022, godine u Vitezu.Izabran je novi Upravni odbor, Predsjednik Refet Hadžić (BKS) i dopredsjednici Perica Jukić (KSHB) i Radovan Mazalica (KSRS).Skupština je okončana u pozitivnoj atmosferi.Iskreno čestitamo izabranim, želimo im uspješan rad u predstojećem četverogišenjem godišnjem mandatu.

BKS “Grooming club”

Skupština o osnivanju BKS "Grooming club-a" u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu, 22. oktobra 2022. godine u prostorijama Bosanskog kinološkog saveza s početkom u 18:00 sati. Utvrđeno je prisustvo 12 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine: Refet Hadžić, Lejla Alić, Adna Mešanović, Nebojša Paunović, Tamara Lučić, Adnan Hadžišehić, Meliha Čakar, Ivana Krajčić, Mahir Hatić, Aldijana Toromanović, Elma Semić, Damir Mešanović i Maida Kratović. Osnivačku skupštinu otvorio je Refet Hadžić. Pozdravio je sve prisutne te istakao značaj i ulogu osnivanja BKS "Grooming club-a" u Bosni i Hercegovini. Adna Mešanović, Tamara Lučić i Adnan Hadžišehić su pokrenuli incijativu za osnivanjem kluba te je odlučeno da se imenuju osnivačima.  Izabrani su slijedeći organi kluba  Predsjednika kluba Adna MešanovićPotpredsjednik  Adnan HadžišehićSekretara kluba Tamara Lučić Predsjedavajući skupštine Lejla Alić  Pozivamo sve zaiteresirane da se učlane u BKS Grooming Club  !

BKS Grooming Club

Poziv na sjednicu Osnivačke skupštine BKS Grooming Cluba POZIV NA OSNIVAČKU SKUPŠTINU Pozivaju se svi zainteresirani za oblast groominga pasa da dana 22. 10. 2022 godine, prisustvuju Osnivačkoj skupštini BKS Grooming cluba.Osnivačka skupština će se održati u prostorijama Bosanskog kinološkog Saveza, Nusreta Šišića Dede br 7 sa početkom u 17:30 sati, a predlaže se sljedeći DNEVNI RED Osnivanje BKS grooming cluba ;Usvajanje opštih akata;Imenovanje rukovodstva;Plan rada Molimo sve zainteresovane da uzmu učešće u radu Osnivačke skupštini te da prijave učešće na mail mesanovic1996@icloud.com— do 20.10.2022. Srdačan pozdrav,Adna Mešanović