Project Description

Kinološko društvo “Osijek” poziva Vas na nacionalnu izložbu pasa CAC OSIJEK. Izložba će se održati 12. 04. 2014. u Osijeku u Sportsko-rekreacijskom centaru “Copacabana”. Za članove BKS-a, kinološko društvo “Osijek” je odobrilo poseban popust na cijenu prijava.

Upisnina za pse članova BKS-a iznose 80,00 kn = 20,00 KM.

Prijavnica!