Project Description

eds-fiObavještavamo sve članove koji su prijavili put na Euro Dog Show 2014. da trebaju izvršiti uplatu svojih dugovanja do 22.08.2014. godine.