Project Description

Obavještavamo sve naše članove da Bosanski kinološki savez neće raditi u razdoblju od 16.- 23. 06 .2014. godine radi korištenja godišnjeg odmora. Sa radom će početi u ponedeljak, 23.06.2014. godine.