Project Description

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE  na izložbi TUZLA 2015. godine

Poštovani izlagači,
Izložba u Tuzli, 19.04.2015. godine, se neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa.

Obavještavamo sve izlagače, koji su prijavili i uplatili taksu za izložbu sljedeće:
–  njihove prijave i uplate će biti preusmjerene na izložbu CAC Srebrenik 2015. godine, koja će se održati 17.05.2015. godine,
–  prijave i uplate, također, mogu biti usmjerene na izložbe u Sarajevu (17-19 07.2015.) i Gradačcu (04.10.2015.),
–  uplaćenu taksu za izložbu, izlagači mogu koristiti i za pružanje drugih usluga u BKS-u,
–  ukoliko neko od izlagača želi, da mu novac za prijavu izložbe bude vraćen, molimo da nam pismeno dostavi broj bankovnog računa.

Molimo sve izlagače, da nas pismeno obavijeste, koja od ponuđenih opcija im odgovara.

BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Refet Hadžić, generalni sekretar
Sarajevo, 13.04.2015. g