Project Description

Svim članovima Bosanskog kinološkog saveza

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi članovi BKS, na obavezu poštivanja Pravilnika o stručnom radu KSuBiH i BKS, te pratećih normativnih akata i pratećih odluka a vezanih za proceduru prijave legala, načina dostavljanja prateće dokumentacije i  uplate usluga u skladu sa važećim cjenovnikom taksi. Obavještavamo članove BKS-a da se:

U obradu se neće uzimati dostavljene prijave legala:

  • ukoliko uzgajivač nije uplatio godišnju članarinu, i propisane takse i naknade vezane za predmetnu prijavu, (kopija uplatnice mora  biti prilozena u prijavu)
  • ako obrazac prijave nije ovjeren od ovlaštenog Vođe uzgoja
  • ukoliko je dostavljena  dokumentacija  nepotpuna, u smislu nedostavljenih kopija rodovnika, exportnih rodovnika, (ako su psi porijeklom iz neke druge države ) ocjeniskih lista sa manifestacija u organizaciji BKS-a.
  • ukoliko su psi imaju pojedinačnu ocjenu a već su sa tom ocjenom korišteni u priplodu, obzirom da pojedinačna ocjena važi jednokratno.
  • ukoliko su vlasnici priplodnog mužjaka ili ženke suspendirani ili im je izrečena disciplinska mjera koja ih sprećava u korištenju usluga BKS-a odnosno KSuBiH
  • ukoliko su rodovnici roditelja izdati od strane kinološkog saveza neke druge zemlje a uzgajivači su trajno nastanjeni u BiH. Takvi rodovnici se ni u kojem slučaju ne mogu upisati u redovnu  rodovnu knjigu.

 

Za sprovođenje ovog obavještenja odgovoran je tehnički sekretar BKS.
Sarajevo 1.03.2014
Refet Hadžić, generalni sekretar saveza