Project Description

Obavještenje

Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. Rok plaćanja se odnosi na dan kada je izvršena uplata neovisno o datumu kada je poslana prijava. Izlagači državljani BiH moraju imati podmirenu članarinu za 2015. godinu.

UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU NEĆE BITI PRIHVAĆENE.

Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.