Project Description

ODLUKA
o načinu prijave i polaganja ispita urođenih osobina

  1. Prijava za ispit urođenih osobina vrši se na sljedeći način:
  • Vlasnik psa je dužan na adresu BKS-a dostaviti popunjenu zvaničnu prijavu za polaganje ispita (PRIJAVA)
  • Uz prijavu je obavezno dostaviti kopiju rodovnika iz kojeg je vidljivo vlasništvo nad psom,broj mikročipa, dokaz o izmirenoj članarini za tekuću godinu i uplatiti taksu za polaganje ispita.
  1. Strogo je zabranjeno prihvatanje pasa na ispit koji nisu u vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine ukoliko uz prijavu ispita nije dostavljena pismena saglasnost saveza ili matičnog kluba, kome pripada vlasnik psa, kojom taj savez/klub odobrava pristupanje ispitu i potvrđuje prihvatanje certifikata izdatog po eventualno pozitivno završenom ispitu.
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Sarajevo 5. 2. 2015. godine

Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a