Project Description

U skladu sa Statutom KSuBiH, Upravni odbor KSuBiH na svojoj sjednici, održanoj dana 23.10.2012 u Vitezu donosi Odluku

O uspostavljanju titula:

1. Šampion Federacije BiH u ljepoti, za mlade i zrele pse

2. Šampion Republike Srpske u ljepoti za mlade i zrele pse

3. Šampion BiH u ljepoti za mlade i zrele pse

Šampionati entiteta u BiH se ostvaruju nakon što pas ostvari dvije titule JCAC, za mlade pse, odnosno CAC za zrele pse, uz plaćanje naknade koja iznosi 50% cijene propisane za šampionat BiH .

Izgled povelje i certifikata Šampion Federacije BiH u ljepoti, za mlade i zrele pse prepušta se na kreaciju i izradu Kinološkom savezu Herceg Bosne i Bosanskom kinološkom savezu koji će ih i izdavati i prikupljati sredstva po tom osnovu a slobodan je izbor pojednica kod kojeg će saveza zatražiti izdavanje šampionata.

Izgled povelje i certifikata Šampion Republike Srpske u ljepoti, za mlade i zrele pse prepušta se na kreaciju i izradu Kinološkom savezu Republike srpske, koji će ih i izdavati i prikupljati sredstva po tom osnovu.

Psi sa postvarenim šampionatom entiteta ne mogu se prijavljivati na izložbe u razred šampiona /prvaka.

Psi koji ostvare oba šampionata,automatski postižu i titulu Šampion Bosne i Hercegovine u ljepoti, uz dostavljanje:

a/ zahtjeva za izdavanje certifikata o šampionata,

b/ kopije ceritikata oba ostvarena šampionata

c/ dokaza o uplati taxe propisane cjenovnikom KSuBiH,

d/ dokaz o položenom ispitu u radu, za pasmine kojima je takav ispit propisan standardom .

Šampionat BiH može se, pored navedenog načina steći i osvajanjem dvije kandidature CAC na CACIB izložbama i jedne kanduidature CAC na nacionalnoj izložbi.

Takve manifestacije mogu se organizirati tri puta u takmičarskoj sezoni, po jedan put u organizaciji jednog od osnivača KSuBiH.

O izgledu povelje i certifikata Šampion Bosne i Hercegovine u ljepoti, za mlade i zrele pse odluku će donijeti Upravni odbor KSuBiH, a slobodan je izbor pojednica kod kojeg će saveza zatražiti izdavanje šampionata.