Vijesti

/Vijesti

Odluku o  uslovima organizovanja kinoloških manifestacija

U skladu sa   Statutom BKLS-a, član 32, stav 18 donosim Odluku o  uslovima za organizovanje kinoloških manifestacija u  eksterijeru  i radu za 2019 godini. Uslovi za klubove koje žele samostalno organizirati kinološku  manifestaciju su: Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova , koji su uredno izmirili članarinu i najmanje 5 prijava legala. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova i spisak prijava legala) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto , datum održavanja d/prijedlog sudijske liste e/predviđeni broj pasa U slučaju prihvačene aplikacije klub kojem je odobreno održavanje manifestacije dužan je uplatiti taksu predviđenu cijenovnikom KSuBiH za održavanje aplicirane manifestacije , za predviđeni broj pasa (stav e iz prethodno navedenih uslova)   Uslovi za klubove koji žele da im se povjeri  tehnička realizacija manifestacije koja bi bila organizovana od strane  kancelarije BKS-a  Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova, koji su uredno izmirili članarinu u protekloj godini. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova ) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto, datum održavanja Minimalan broj prijavljenih pasa  koji za koje su dostavljene tražena dokumentacija i izvršena uplata, najkasnije 5 dana prije održavanja manaifestacije je: a/ Specijalizovane izložbe - 30 pasa b/CAC  -120 pasa c/CACIB -175 pasa U slučaju manjeg broja prijavljenih pasa izložba će se odgoditi ili otkazati. Svi organizatori dužni su poštivati uslove [...]

Važno obavještenje! Important Announcements!

Važno obavještenje! Mjesto održavanja izložbe Tuzla Dog Show 2018. je: Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Izložba će početi u 13:00h u subotu 06.10. 2018. Mjesto održavanja izložbe Gradačac Dog Show 2018. je: Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Izložba će početi u 10:00 u nedjelju 07.10.2018. Important Announcements! ADDRESS OF THE SHOW GROUND for Tuzla Dog Show 2018. Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Show will start at 13.00h, Saturday 6.10.2018. ADDRESS OF THE SHOW GROUND for Gradačac Dog Show 2018. Stadion Popovača, Vida 2, 76250 Gradačac, BiH Show will start at 10.00h on Sunday 7.10.2018.  

CIJENE PRIJAVA ZA ČLANOVE BKS-a!

Svi članovi BKS-a mogu iskoristiti mogućnost da od 10.09. do 25.09.2018. prijave pse za Tuzla i Gradačac Dog Show po specijalnim cijenama: CAC - 30KM Club Show - 30KM CACIB - 40KM Cijene se odnose na sve pse neovisno o broju pasa i razredu u koji se prijavlju. Uz prijavu dostaviti dokaz o plaćenoj članarini za 2018 godinu. Cijene prijava, nakon 25.09.2018. će biti u skladu sa cjenovnikom koji je već na snazi.

Međunarodne sudije

Na listi međunarodnih sudaca BKS-a nalaze se svi suci koji su ispunili  uslove za sticanje zvanja "međunarodni sudac" što im je  odobreno  u skladu sa pravilikom ( Pravilnik međunarodni suci KSuBiH ). Svi suci koji se nalaze na listi ispunili su uvjete kako  je navedeno u  pozivu za aplikaciju od 23.3.2018. oni su na vrijeme, do 15. 04. 2018. dostavili traženu dokumentaciju, popunili aplikaciju i uplatili članarinu za međunarodne sudije od 50,00 KM na žiro račun KSuBiH. Dopis KSuBiH SPISAK MEĐUNARODNIH SUDIJA BOSANSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA    

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a

Pozivamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da prisustvo predskupštinskom sastanku. Sastanak će se održati 22.08.2018. godine u prostorijama BKS-a sa početkom u 13:00h.

Skupština  KSuBiH 

Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da će se Vanredna skupština KSuBiH /nastavak prekinute redovne skupštine KSuBiH od 25.04.2018. održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, u srijedu 22.08.2018. godine u 17,00 sati. Materijal možete preuzeti: SKUPŠTINSKI MATERIJAL

Bihać Dog Show 2018

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE na izložbi Bihać Dog Show 2018. godine Poštovani izlagači, Izložba u Bihaću, 25.05.2018. godine, se neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Obavještavamo sve izlagače, koji su prijavili i uplatili taksu za izložbu sljedeće: -  njihove prijave i uplate će biti preusmjerene na izložbe Gradačac ili Tuzla, koje će se održati 6. - 7.10. 2018. godine, -  uplaćenu taksu za izložbu, izlagači mogu koristiti i za pružanje drugih usluga u BKS-u, -  ukoliko neko od izlagača želi, da mu novac za prijavu izložbe bude vraćen, molimo da nam pismeno dostavi broj bankovnog računa na mail: kinoloski_savez@lol.ba Molimo sve izlagače, da nas pismeno obavijeste, koja od ponuđenih opcija im odgovara. BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ Refet Hadžić, generalni sekretar

BKS Boxer Club

S velikom radošću ponosno objavljujemo da je danas 25. maja 2018., BKS boxer club na konferenciji u Malmu, Švedskoj službeno proglašen punopravnim članom ATIBOX-a (ASSOCIATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DU BOXER). Iskreno čestitamo svim vlasnicima, uzgajačima i članovima BKS Boxer Cluba na ovom velikom uspjehu. Želimo im da i dalje pobjeđuju, da budu uzor drugim klubovima i da uspješno predstavljaju BKS, kao i do sada. Hvala što ste svojim radom zapisali jedan posebnim datum u BKS kinologiji. Vaš Refet Hadžić, generalni sekretär BKS-a

Skupština BKS-a

U skladu sa članovima 26 i 30 Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV na Skupštinu BKS-a Koja će se održati 04. maja 2018, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18h, a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanja Usvajanje izvještaja o radu za 2017 godinu Usvajanje planova rada za 2018 godinu Usvajanje kalendara manifestacija za 2018 godinu Molba za prijem u ugovorno članstvo Kinološko udruženje "Bosanski oštrodlaki gonič Barak“u BiH Moba za prijem u Skupštinu BKS, Belma Đulović Delegate molimo da sve diskusije pod tačkama dnevnog reda, dostave u pisanoj formi na email: kinoloski_savez@lol.ba najkasnije do 27. 04. 2018. Dragan Stojanović, predsjedavajući Skupštine BKS Skupštiniski materijal možete preuzeti na ovom linku : MATERIJAL ZA SKUPŠTINU BKS-A 2018.   Sarajevo 15.03.2018 godine  

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da je obavezno prisustvo predskupštinskom sastanku. Sastanak će se održati 25. 04. u restoranu Lovac sa početkom u 12:30h.