Monthly Archives: January 2014

Saopćenje za izlagače BKS klupske izložbe za AST

Saopćenje za izlagače BKS klupske izložbe za AST Bosanski kinološki savez i ja lično, veoma smo zahvalni gđici Sandri Pellarini koja nam je  ustupila lične kontakte sa najeminentnijim ličnostima iz svijeta pasmine - američki stafford terijer, gđama Loren Wilson i Patricia Calvo Crespo. Ortganizator klupske izložbe za AST je Bosanski kinološki savez koji je gđici Sandri Pellarini odobrio da radi promidžbu izložbe. Također, molimo sve ljubitelje pasmine da rade na promociji i popularizaciji izložbe. BKS garantira korektnost organizacije a eminentna sudijska imena gđe Loren Wilson i Patricia Calvo Crespo će stajati iza svojih odluka i na njihove odluke će uticati isključivo kvalitet pasa. Refet  Hadžić, Generalni sekretar, Bosanskog kinološkog saveza

Prijavnica Tuzla Dog Shows 2014.

Prijavnica Gradačac Dog Show 2014.

Članstvo u BKS-u

Članstvo u BKS-u je dobrovoljno. Članovi BKS-a su kinolozi pojedinci. BKS ima tri tipa članstva za fizička lica: 1. Korisnici usluga BKS-a 2. Stalni članovi BKS-a 3. Sudci BKS-a BKS ima kolektivno članstvo za kinološka udruženja, klubove, društva koja su registrovana i imaju status pravnog lica,  kao kolektivni članovi. Korisnici usluga BKS-a Korisnikom usluga BKS-a se postaje plaćanjem članarine i upisom u popis korisnika. Korisnici usluga BKS-a obaveznu su do 31. 01. 2014. godine platiti naknadu za korištenje usluga u  u iznosu od 30.00 KM. Nakon 31. 01. 2014. godine naknada je 40,00 KM. Stalni članovi BKS-a Stalnim članom BKS-a se postaje kontinuiranim petogodišnjim plačanjem članarine i aktivnim kinološkim radom. Stalni članovi BKS-a obaveznu su do 31.01.2014. godine platiti naknadu za korištenje usluga u  u iznosu od 20.00 KM. Nakon 31. 01. 2014. godine naknada je 30,00 KM. Stalni članovi BKS-a u okviru godišnje članarine imaju pravo na jednu besplatnu prijavnicu za bilo koji državnu izložbu pasa u organizaciji BKS-a te prilokom prijave legla imaju popust od 50% . Sudci BKS-a Sudac BKS-a je osoba koja je položila neki od kinoloških sudijskih ispita a prethodno  je bila Stalni član BKS-a. Sudci BKS-a obavezni su do 31. 01. 2014. godine platiti sudijsku članarinu u iznosu od 60.00 KM  prva sudijska članarina ili 50,00 KM svaka naredna sudijska članarina.  Ukoliko u navedenom roku sudci ne plate sudačku čanarini, neće biti uvršteni na sudačke liste za 2014. godinu. Članarine i naknade uplatiti na: Bosanski kinološki savez Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, BiH NLB-Tuzlanska Banka konto: 1322600311545692