Monthly Archives: December 2014

Obavještenje

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak u 19. 12. 2014. godine preminuo je gospodin Vladimir Kovačević, kinološki sudac, uvaženi član KSRS. Izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici i KSRS na nenadoknadivom gubitku. Refet Hadžić Generalni sekretar BKS-a

Sudijski ispit

BKS će dana 26. 12. 2014. u 10:00h, u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit će se odrzati u prostorijama SLO BiH , ulica Petrakijana 24 , Sarajevo, sa početkom u 10:00h. Ispitu mogu pristupiti samo kandidati koji su zaključno sa 20.12.2014., izvršili uplatu takse i dostavili kompletnu trazenu dokumentaciju.

POZIV ZA BKS KLUBOVE

Pozivamo vas BKS-ove pasminske klubove da najkasnije do 20. 12. 2014. pošalju na e mail: kinoloski_savez@lol.ba aplikaciju za održavanje klupskih izložbi u 2015 godini. Aplikacija treba da sadrži, mjesto i datum, ime sudije, broj očekivanih pasa , ime lica odgovornog za realizaciju klupske izložbe.

ODLUKA O RODOVNICIMA

U cilju zaštite provođenja odluke UO KSuBiH, od 28. 12. 2012. god. kojom je regulisan način rada vođa uzgoja i uslovi upisa pasa u rodovne knjige članica KSuBiH, kao i zaštite prava BKS-a, osnivača i člana KSuBiH i njenih članova, a u skladu sa ovlaštenjima iz Statuta BKS, donosi se: ODLUKA O stavljanju van snage svih rodovnika koji je izdao KSRS, KSHB, KSBD, za lica nastanjena u FBiH, a da prethodno ovlašteni vodja uzgoja nije izvrsio pregled legla u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu i Odlukom UO, kojom je regulisana ova problematika. Psi koji imaju sporne rodovnike (iz člana 1 ove odluke) nemogu se izlagati, koristiti u lovu, polagati IUO, koristitu u priplodu kao ni takmičiti se na izložbama u organizaciji BKS-a. Rodovnici iz člana 1. ove odluke biće, o trošku vlasnika, zamjenjeni za B rodovnike BKS-a i tada će se moci izlagati, izvoditi na IUO, i utakmice u radu, kako i koristiti u priplodu. Korisnici usluga BKS-a su obavezni dostaviti kopiju najmanju jedne ocjene za psa/e koje koriste u priplodu i namjeravaju stenad upisati u rodovnu knjigu BKS-a., ( validne su samo ocijene sa manifestacija u organizaciji BKS-a je .) Za korištenje pasa u lovu kao vazeći se prihvata samo IUO položen na ispitima u organizaciji BKS-a. Odluka stupa danom donošenja i biće objavljena na službenoj web stranici BKS-a. a za njeno provodjenje odgovorni su vođe uzgoja, kinološke sudije, organizatori manifestacija, administracija BKS-a. Svako kršenje odredaba ove odluke smatraće se teškim disciplinskim prekrsajem i u skladu sa tim biće i sankcionisano. OBRAZLOŽENJE Uočen je veliki broj rodovnika koji se izdaju mimo Pravinika o stručnom radu, najčešće za pse koji ne ispunjavaju minimum uslova propisanih za korištenje u priplodu, zatim, uzgajivači svjesno krše Pravilnik [...]

Sudijski ispit

BKS će dana 26. 12. 2014. , u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit se održava u okviru KSuBiH i po Pravilniku o radu KSuBiH , odnosnio BKS. Svi zainteresirani članovi KSuBiH , obavezni su najkasnije dio 16 decembra dostaviti u kancelariju BKS, Nusreta Šišića Dede 20, 71000 Sarajevo, sljedeće: 1. Dokaz o članstvu, nekog od savaza u KSuBiH, 2. Potreban broj kopija potvrda o stražiranju 3. Prijavu o pristupanju ispitu - PRIJAVA 4. Uplatnicu o uplaćnoj taksi za polaganje ispita, u skladu sa vazećim, cjenovnikom KSuBiH Vrijeme i mjesto održavanja ispita, kao i sastav komisije biće objavljen na www.bksavez.net, najkasnije 17. 12. 2014. god U skladu sa odlukom UO , KSuBiH, ovaj ispit ispiti, kao i ispiti koji će se održati u Banja Luci u februaru 2015. i u Širokiom Brijegu u aprilu 2015. su poslednji koji će biti održani po trenutnom Pravilniku o sticanju zvanja kinoloskog sudije obzirom da je u izradi novi Pravilnik . Sarajevo 20.11.2014 Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a

Prijavnica za sudijski ispit