Monthly Archives: April 2015

World Dog Show 2015.

Obavještavamo sve članove koji su prijavili put na World Dog Show 2015. da trebaju izvršiti uplatu svojih dugovanja do 10. 05. 2015. godine. Za putovanje imamo slobodna još tri mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti na: Tel: 00387 33 404 904 E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net

Preminuo Jusuf Kulovac

Obavještavamo vas da je preminuo Jusuf Kulovac bivši predsjednik Skupštine BKS-a.  Jusuf Kulovac je na skupštini 2014. godine, zbog svojih brojnih zasluga, jednoglasno je izabran za počasnog člana BKS-a. Bosanski kinološki savez  će ga se uvijek sjećati sa dubokim poštovanjem. U ime BKS-a upućujem porodici, rodbini i prijateljima Jusufa Kulovaca  izraze iskrenog saosjećanja u njihovoj boli. Refet Hadžić Generalni sekretar BKS-a

OBAVIJEST TUZLA DOG SHOW 2015.

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE na izložbi TUZLA 2015. godine Poštovani izlagači, Izložba u Tuzli, 19.04.2015. godine, se neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Obavještavamo sve izlagače, koji su prijavili i uplatili taksu za izložbu sljedeće: -  njihove prijave i uplate će biti preusmjerene na izložbu CAC Srebrenik 2015. godine, koja će se održati 17.05.2015. godine, -  prijave i uplate, također, mogu biti usmjerene na izložbe u Sarajevu (17-19 07.2015.) i Gradačcu (04.10.2015.), -  uplaćenu taksu za izložbu, izlagači mogu koristiti i za pružanje drugih usluga u BKS-u, -  ukoliko neko od izlagača želi, da mu novac za prijavu izložbe bude vraćen, molimo da nam pismeno dostavi broj bankovnog računa. Molimo sve izlagače, da nas pismeno obavijeste, koja od ponuđenih opcija im odgovara. BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ Refet Hadžić, generalni sekretar Sarajevo, 13.04.2015. g