Gradačac dog shows 2015

Poštovani, U okviru kinološke manifestacije „Gradačac dog shows 2015“, 4.10.2015. godine, održaće se CAC i CACIB izložbe i BKS klupska izložba za rottweilere. Na manifestacijama je ukupno prijavljeno oko 270 pasa, koje će ocjenjivati osam sudija, četiri iz BiH, tri iz Hrvatske i jedan iz Njemačke. Realizacija planiranog programa kinološke manifestacije “Gradačac dog shows 2015“, uveliko ovisi i o predviđenom vremenu za ocjenjivanje pasa, korektnom odnosu prema izlagačima, poštivanju Pravilnika o manifestacijama i od rada sudija i pratećeg osoblju u ocjenjivačkim ringovima. Manifestacija će se održati po sljedećem rasporedu ocjenjivanja: CAC izložba poćinje u 9 i 30h, a ocjenjivanje će se vršiti u pet ringova. Obzirom na uobičajenu normu vremena potrebnog za ocjenjivanje (3 minute po psu), predviđa se završetak ocjenjivanja, najkasnije u 10 i 55h; CACIB izložba poćinje u 11,00h, a ocjenjivanje će se vršiti u dva ringa. Očekuje se završetak ocjenjivanja najkasnije u 13 i 30h; BKS klupska izložba za rottweilere počinje u 12,00h, sa očekivanim završetkom ocjenjivanja u 15,00h. Revijalni, BIS program, će se odvijati po sljedećem rasporedu: BIS CAC BiH Gradačac 2015, počinje u 14,00h i trajaće do 15,00h; BIS CACIB Gradačac 2015, počinje u 15,00h; SUPRIM BIS, počinje u 16,00h. Želimo vam ugodan boravak u Gradačcu,Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a   Skrećemo pažnju sudijama i tehničkom osoblju na izložbama na obavezu pridržavanja ovog uputstva o satnici, jer će svako odstupanje onemogućiti normalan nastavak manifestacije.