Monthly Archives: February 2016

BKS klub autohtonih pasmina

U skladu sa posebnim odlukama o pasminiskim klubovima , članom 52 statuta BKS, sazivam: Konstituirajuću sjednicu BKS kluba autohtonih pasmina Koja će se održati 30.marta 2016., u prostorijama BKS kancelarije, u Tuzli, sa početkom u 17 h. Predlažem sljedeći dnevni red: Izbor radnog predsjedništva Izbor zapisničara , verifikacijske kimisije i ovjerivača zapisnika Upoznavanje sa statutarnim odlukama BKS-a , pravim i obavezama kluba Izbor predsjednika BKS kluba autohtonih pasmina (na bazi pismeni prijedloga) Izbor vodje uzgoja kluba (na bazi pismenih prijedloga) Razno (isključivo na bazi pismenih prijedloga, koji budu dostavljeni do 20.og marta 2016 god.) Molim sve članove BKS-a , koji če uzeti učešće u radu konstituirajuće Skupštine BKS kluba autohtonih pasmina da pismeno ( putem E maila na adresu BKS-a) potvrde svoje učešće, te da daju prijedlog kandidata za mjesto predsjednika kluba, vođe uzgoja , i drugih funkcija za koje smatrate da su potrebne . Takođe, molim i za prijedloge dopune dnevnog reda, kako bi bile uvršete u dnevni red. Evetualne prijedloge vezane za promjenu mjesta   i vremena održavanja, takodje uz obrazloženje dostaviti generalnom sekretaru BKS-a, najkasnije 20.mart 2016 god. Prilog: Izvod iz statuta BKS-a XIV  POSEBNE ODREDBE O PASMINSKIM KLUBOVIMA, KAO UDRUŽENJIMA – ČLANICAMA SAVEZA Član 51 Pasminski klub ja sastavni dio BKS-a koje je osnovano s ciljem uneprijeđenja cjelovite FCI grupe pasa, ili pojedine pasmine. Član 52 U članstvo i rad pasminskih klubova obavezni su uzeti učešće svi članovi BKS-a ,bez obzira na oblik članstva, i samo kroz taj klub mogu ostvarivati prava vezana za strućni i uzgojni rad. Konstutuirajući sastanak pasminskih klubova u skladu sa statutarnim ovlaštenjima saziva generalni sekretar saveza. Član 53 Pasminski klubovi rade po pravilniku o radu čiji prijedlog donose vodeći računa o zahtevima kod uzgoja traženih od matičnih pasminskih [...]

Obavještenje

Obavještavamo sve zainteresirane da će se u Širokom Brijegu, 19. marta 2016. godune, u organizaciji Kinološkog savez Herceg-Bosne održati ispit za kinološke sudije. Za detaljne informacije konraktirati KSHB http://www.kinoloskisavez-hb.com

Klub autohtonih pasmina BKS-a

Pozivaju se svi članovi BKS-a, da prisustvuju osnivačkoj skupštini kluba autohtonih pasmina BKS-a, koja će se održati 30. 03. 2016. godine u Tuzli, u prostorijama BKS-a sa početkom u 17:00h.

Ispiti!

Poziv

Poštovani članovi BKS-a, zbog mogućnosti plasiranje dezinformacija i pogrešnog tumačenja stava BKS-a, vezanog za "okrugli sto" na temu pasmina tornjak, zakazanog od strane KSRS pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju sastanku. Sastanak će se održati u srijedu 3. februara, u prostorijama BKS-a sa početkom u 11h. Sarajevo 1. 2. 2016. Refet Hadzic, generalni sekretar BKS-a