Monthly Archives: March 2017

SkupštinaBKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam:  POZIV na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08.Aprila 2017, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Izbor Predsjednika Skupštine Usvajanje izvještaja o radu za 2016 godinu Usvajanje  planova rada za 2017 godinu Usvajanje kalendara manifestacija za 2017 godinu Aktuelno stanje u KSuBiH Sarajevo 20.03.2017 godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS   Skupštinski materijali

BKS Magazin

U pripremi je novi online magazin Bosanskog kinološkog saveza “BKS Magazin”! BKS uzgajivače pozivamo da predstave svoje uzgajivačnice, parnjake, aktuelna legla i legla u najavi. BKS suce pozivamo da se svojom kinološkom biografijom predstave našim čitaocima. Sve zainteresirane za komercijalno oglašanvanje pozivamo da pošalju upit na kinoloski_savez@lol.ba Molimo vas da svoje radove pošaljete do 15. marta 2017. na našu adresu kinoloski_savez@lol.ba Napomene: - Svi materijali biće objavljeni prema abecednom redu i datumu prispjeća materijala. - Lektorisane članke i biografije dostaviti u Word formatu Times New Roman, veličine 12. - Uz članke i biografije dostaviti 1 do 5 fotografija u JPG formatu: veličina 1200 pixela po dužoj strani, minimalno 72 DPI.