Monthly Archives: April 2017

Odluku o zabrani upisa legala u Redovnu rodovnu knjigu

  Odluku o zabrani upisa legala u Redovnu rodovnu knjigu   U skladu sa FCI Pravilnikom o Exportnim rodovnicima i upisom pasa uvezenih iz drugih zemalja članica FCI, zabranjuje se prihvatanje pasa na kinološke manifestacije u exterijeru, ispite i utakmice u radu i upis legala u Redovnu  rodovnu  knjige za sve pse uvezene iz drugih zemalja a  u vlasništvu su  državljana BiH,  ukoliko ne posjeduju Exportni rodovnik  i ukoliko nije izvršena nostrifikacija od strane BKS-a, odnosno neke od članica KSuBiH. Psi koji ne posjeduju exportni rodovnik biće uslovno nostrificirani, uz plaćanje takse od 20,00 KM, a štenad iz legala od  jednog ili oba takva roditelja biće upisana u B rodovnu knjigu. Odluka stupa na snagu  od 15. 05. 2017 godine  i ima biti odmah objavljena u web site bosanskog kinološkog saveza, kao zvaničnog glasila, i obavezujuča je za sve  redovne članove i ugovorne članove BKS. Refet Hadžić, Generalni sekreta BKS   Orginalna odluka

Odluku o isključenju

Broj: 17/2017 Sarajevo,12.04.2017 U skladu sa članom 50 Statuta Bosanskog kinološkog saveza donosim. Odluku o isključenju iz saveza Zbog izuuzetno nekorektnog ponašanja tokom izložbe CAC Tešanj 2017, vrijeđanja sudije Radovana Mazalice i delegata izložbe Refeta Hadžića, generalnog sekretara BKSa, objavljivanja uvrijedljivih sadržaja na društvenoj nmreži, kojom na izuzetno drzak vrijeđa gdina Mazalicu i Hadžića, donosim: Odluku o isključenju gdina Fuada Grabus iz Bosanskog konološkog saveza U skladu sa ovom Odlukom gdin Grabus ne može koristiti usluge BKS, vršiti prijave legala , učestvovati na manifestacijama u organizaciji BKSa, niti koristiti bilo koje usluge Bosanskog kinološkog saveza Protiv ove Odluke gdin Fuad Grabus se može žaliti Skupštini BKS, a uskladu sa članom 50 statuta BKS. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Refet Hadžić, Generalni sekreta BKS Prilog : Prestavka sudije Radovana Mazalice Izvod sa društvene mreže Sulejmana Grabus   Dostavljeno: LKS Imenovanom KSuBiH Radovan Mazalica a/a orginalna odluka