Monthly Archives: April 2018

Skupština BKS-a

U skladu sa članovima 26 i 30 Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV na Skupštinu BKS-a Koja će se održati 04. maja 2018, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18h, a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanja Usvajanje izvještaja o radu za 2017 godinu Usvajanje planova rada za 2018 godinu Usvajanje kalendara manifestacija za 2018 godinu Molba za prijem u ugovorno članstvo Kinološko udruženje "Bosanski oštrodlaki gonič Barak“u BiH Moba za prijem u Skupštinu BKS, Belma Đulović Delegate molimo da sve diskusije pod tačkama dnevnog reda, dostave u pisanoj formi na email: kinoloski_savez@lol.ba najkasnije do 27. 04. 2018. Dragan Stojanović, predsjedavajući Skupštine BKS Skupštiniski materijal možete preuzeti na ovom linku : MATERIJAL ZA SKUPŠTINU BKS-A 2018.   Sarajevo 15.03.2018 godine  

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da je obavezno prisustvo predskupštinskom sastanku. Sastanak će se održati 25. 04. u restoranu Lovac sa početkom u 12:30h.

Aplikacija za međunarodne sudije