Monthly Archives: August 2018

Međunarodne sudije

Na listi međunarodnih sudaca BKS-a nalaze se svi suci koji su ispunili  uslove za sticanje zvanja "međunarodni sudac" što im je  odobreno  u skladu sa pravilikom ( Pravilnik međunarodni suci KSuBiH ). Svi suci koji se nalaze na listi ispunili su uvjete kako  je navedeno u  pozivu za aplikaciju od 23.3.2018. oni su na vrijeme, do 15. 04. 2018. dostavili traženu dokumentaciju, popunili aplikaciju i uplatili članarinu za međunarodne sudije od 50,00 KM na žiro račun KSuBiH. Dopis KSuBiH SPISAK MEĐUNARODNIH SUDIJA BOSANSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA    

OBAVIJEST ZA DELEGATE SKUPŠTINE BKS-a

Pozivamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da prisustvo predskupštinskom sastanku. Sastanak će se održati 22.08.2018. godine u prostorijama BKS-a sa početkom u 13:00h.

Skupština  KSuBiH 

Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da će se Vanredna skupština KSuBiH /nastavak prekinute redovne skupštine KSuBiH od 25.04.2018. održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, u srijedu 22.08.2018. godine u 17,00 sati. Materijal možete preuzeti: SKUPŠTINSKI MATERIJAL

Bihać Dog Show 2018

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE na izložbi Bihać Dog Show 2018. godine Poštovani izlagači, Izložba u Bihaću, 25.05.2018. godine, se neće održati zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Obavještavamo sve izlagače, koji su prijavili i uplatili taksu za izložbu sljedeće: -  njihove prijave i uplate će biti preusmjerene na izložbe Gradačac ili Tuzla, koje će se održati 6. - 7.10. 2018. godine, -  uplaćenu taksu za izložbu, izlagači mogu koristiti i za pružanje drugih usluga u BKS-u, -  ukoliko neko od izlagača želi, da mu novac za prijavu izložbe bude vraćen, molimo da nam pismeno dostavi broj bankovnog računa na mail: kinoloski_savez@lol.ba Molimo sve izlagače, da nas pismeno obavijeste, koja od ponuđenih opcija im odgovara. BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ Refet Hadžić, generalni sekretar