Yearly Archives: 2019

Sudijski ispit

Pozivamo sve zainteresirane kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 31.5.2019. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati. Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Skupštinske odluke

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, Skupština Bosanskog kinološkog saveza, na svom redovnom zasjedanju, održanom 08.05.2019, donosi sljedeće  Odluke  Jednoglasno je usvojen:  zapisnik sa redovnog skupštinskog zasjedanja iz 2018. godine, sa ispravkom imena prisutnih (Alan Gurda umjesto Slobodan Ličanin).Jednoglasno je usvojen: izvještaj o radu za 2018. godinu i finasijski izvještaj za 2018 godinu.Jednoglasno je usvojen: plan rada i finansijski plan (plan prihoda i rashoda) za 2019 godinu.Jednoglasno je usvojen: kalendar manifestacija za 2019. godinu.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstv KK „Bosanski oštrodlaki gonić- Barak“ Vitez. Skupština je ovlastila  generalnog sekretara BKS-a za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstvo KK „Dog Sport„ Sarajevo. Skupština je ovlastila generalnog sekretara BKSa za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o organiziranju dva ispita za kinološke sudije, članove BKS-a. Ispiti se trebaju održati u terminima druga polovina juna 2019. i prva polovina decembra 2019. Skupština je utvrdila da ispite nije moguće u potpunosti organizirati u skladu sa Pravilnikom o radu KSuBiH i to zbog toga što: Upravni Odbor KSuBiH već 12 mjeseci nije održao ni jednu sjednicu.Rotacija na mjestu predsjednika KSuBiH održana je na van statuitaran način, bez prisusrtva člana UO iz reda BKS-a.Nije održana Vanredna sjednica Skupštine, koja se morala održati po odluci Redovne Skupštine KSuBiH. BKS  svojim statutarnim ovlaštenjim i obavezama proisteklim iz Odluke Skupštine dužan je omogučiti edukaciju i stručno usavršavanje svog članstav, koje ne smje biti žrtva nerada i opstrukcije koju izaziva  UO i Skupština KSuBiH. Za Predsjednika komisije Sklupština je imenovala Refeta Hadžića koji će formirati komisiju u skladu sa profilom kandidata koji se prijave za polaganje ispita.Bosanski kinološki savez se u potpunosti ograđuje od pojave prodaje i distribucije šampionata drugih zemalja, kao i šampionata nepriznatih od KSuBiH i FCI. Od Skupštine KSuBiH se traži da na prvom [...]

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE!

Poštovani izlagači, klupske izložbe MOLOSS MADNESS se neće održati, zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Molimo izlagače koji su uplatili izložbu, da se jave na email kinoloski_savez@lol.ba i izjave da li žele povrat novca ili da uplaćena sredstva koriste za usluge u BKS-u.

Skupština BKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV  na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08. maja  2019., u Sarajevu, sa početkom u 13 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanjaUsvajanje izvještaja o radu za 2018 godinuUsvajanje  planova rada za 2019 godinuUsvajanje kalendara manifestacija za 2019 godinuMolba za prijem  u ugovorno  članstvo Kinološko udruženje „Bosanski    oštrodlaki gonič Barak“ u BiH Molba za prijem KK Dog Sport SarajevoRazno  (po prijedlogu članova) Sarajevo 23. 04. 2019. godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS NAPOMENE: Mjesto održavanja Skupštine biće naknadno objavljeno. Skupštinski materijali će biti dostavljeni elektronskom poštom.Molimo skupštinske delegate da potvrde svoj dolazak, kako bi im na vrijeme dostavili materijale kao i da do 26. 04. 2019. dostave prijedloge za proširenje dnevnog reda.

KATALOG TEŠANJ DOG SHOW

Važno obavještenje za izlagače !!!

Katalog za izložbe:Specijalizovana izložba lovnih pasa Tešanj 2019 CAC TEŠANJ 2019. biće online na dan izložbe u nedjelju 31. 3. 2019. u 8.00 h

Kinološke manifestacije u organizaciji FGC

OBAVJEŠTENJE Predmet: izložbe u organizaciji FGC organizacije Povodom upita članova BKS vezanih za najavljene  „kinološke manifestacije u organizaciji  FGC organizacije“ obavještavamo  sve članove BKS-a i KSuBiH, da se se psi sa FCI rodovnikom mogu izlagati samo na FCI manifestacijama u organizaciji kinološkog saveza koji je predstavnika  te zemlje u FCI. Učešćem na manifestacijama u organizaciji disidentskih organizacija  krši se Statut BKS i  automatski podliježe disciplinskim mjerama predviđenim Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti. Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-aSarajevo, 27. 03. 2019.

Prestanak važenja disciplinske mjere

Odluka Ukida se mjera suspenzije za člana BKS: Fuada Grabus.Odluka strupa na snagu danom donošenja Gospodin Fuad Grabus, ovom odlukom, ponovno  stiče pravo korištenja usluga BKS-KSuBiH, u punom kapacitetu, bez ikakvih restrikcija. Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a Sarajevo  27.03.2019

Podrška doktorske disertacije

Ovim putem Vas obavještavamo da se  Bosanskiom kinološkom savezu  obratio naš člana Jasmin Katica, sa  molbom da mu pomognemo u obezbijeđivanju dovoljnog broja pasa od kojih bi uzeo krvne uzorke, na bazi kojih će pripremitio rad kojim će braniti doktorat  na Vetrinarskom  fakultetu, Univerziteta u Sarajevu  a na temu: Varijacije u broju kopija gena AMY2B i aktivnosti amilaze kod pasa u Bosni i  Hercegovini. Za pripremu rada  potrebni su 10 do 15 uzoraka  krvi pasa i to pasmina: tornjak, barak, posavski gonić, srpski trobajni gonić, srpski gonić, istarski gonić i šarplaninac. Ovim putem molimo članove BKS-a  ali i druge vlasnike pasa da izađu u susret i omoguće uzimanje uzoraka i na taj način podrže ovaj projekat koji će biti i od velike kinološke važnosti. Napominjemo da se  za uzorak  uzima minimalmna količina krvi i na gotovo bezbolan način. Nadamo se da če te podržati ovaj projekat.Refet  Hadžić, generalni sekretar BKS-a                          

Obavijest za izlagače!

Poštovani izlagači,želimo vam se zahvaliti na ukazanom povjerenju i učešću na izložbama u organizaciji BKS-a i upoznati vas sa procedurom prijave pasa za učešće na našim izložbama. Prijava za učešće na izložbama se podnosi preko našeg web sajta ili na štampanom obrascu. Uz prijavu je obavezno dostaviti propratnu dokumentaciju: kopiju rodovnika, obje strane, sa ovjerenim vlasništvom (prilaže se redovni rodovnik svoje matične zemlje ili exportni rodovnik, ako je pas/kuja kupljen/a iz druge države, koji mora biti nostrificiran),kopiju certifikata o šampionatu (ako je pas/kuja prijavljen/a u razred prvaka),kopiju certifikata o radu (ako je pas/kuja prijavljen/a u razred radnih),kopiju uplatnice za članarinu za tekuću godinu ili dokaz u formi kopije članske iskaznice ili potvrde o članstvu iz saveza u kojem je učlanjen/a vlasnik-ca psa/kuje,kopiju uplatnice za izložbu. Naravno, rodovnici koji se prilažu moraju biti važeći, tj. izdati od legalnih saveza, koji su članovi FCI, međunarodne kinološke organizacije. Potvrde o članstvu, također, moraju biti od legalnih saveza, tj. društava ili klubova, koji pripadaju tim savezima. Samo ovako poslata prijava je kompletna i preduslov je da se pas upiše u katalog. Želimo vas ovim putem obavjestiti, da dostavite dokumentaciju, koju niste priložili uz poslatu prijavu, radi arhiviranja i legalnosti izdatih ocjenskih listi na izložbi, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sprovođenju izložbi BKS-a.Na svaku prijavu ste dobili odgovor, da je primljena i objašnjenje šta ste bili dužni dostaviti, te smatramo da ćete ispoštovati pravilnik i dostaviti što ste propustili.Želimo da unaprijedimo održavanje izložbi, da prisustvovanje izložbama bude jedan lijep događaj i da se osjećate ugodno, te da svi izlagači imaju jednaka prava i obaveze.  Još jednom vam želimo puno uspjeha u takmičarskom i revijalnom dijelu izložbe. Bosanski kinološki savezgeneralni sekretar, Refet Hadžić