Monthly Archives: April 2019

OBAVIJEST ZA IZLAGAČE!

Poštovani izlagači, klupske izložbe MOLOSS MADNESS se neće održati, zbog nedovoljnog broja prijavljenih pasa. Molimo izlagače koji su uplatili izložbu, da se jave na email kinoloski_savez@lol.ba i izjave da li žele povrat novca ili da uplaćena sredstva koriste za usluge u BKS-u.

Skupština BKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam: POZIV  na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08. maja  2019., u Sarajevu, sa početkom u 13 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanjaUsvajanje izvještaja o radu za 2018 godinuUsvajanje  planova rada za 2019 godinuUsvajanje kalendara manifestacija za 2019 godinuMolba za prijem  u ugovorno  članstvo Kinološko udruženje „Bosanski    oštrodlaki gonič Barak“ u BiH Molba za prijem KK Dog Sport SarajevoRazno  (po prijedlogu članova) Sarajevo 23. 04. 2019. godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS NAPOMENE: Mjesto održavanja Skupštine biće naknadno objavljeno. Skupštinski materijali će biti dostavljeni elektronskom poštom.Molimo skupštinske delegate da potvrde svoj dolazak, kako bi im na vrijeme dostavili materijale kao i da do 26. 04. 2019. dostave prijedloge za proširenje dnevnog reda.