Monthly Archives: June 2019

Ispit za kinološke sudije

U skladu sa Odlukom Skupštine BKS i  planom redovnih godišnjih aktivnosti  Bosanski kinološki savezu će dana 19. 07. 2019. godine organizovati polaganje ispita za kinološke sudije. Pozivamo KSRS i KSHB da  u najskorije vrijeme dostave imena po jednog člana ispitne komisije. Mjesto i  vrijeme održavanja ispita biće naknadno objavljeno. Spisak kandidata koji su prijavili polaganje ispita : Ime i prezime / pasmina, sekcija, grupa / napomena Mirza Rožajac / VI FCI grupa-ex YU / ispitu pristupa prvi putNermin Terzić  / VI FCI grupa-ex YU /  ispitu pristupa prvi putEmir Halilović / VIFCU grupa -exYU / ispitu pristupa prvi putNenad Tešanović / II FCI grupa - argentinski pas / ispitu pristupa prvi putIgor Žolkević / II FCI grupa - šnauceri i pinčeri /  ispitu pristupa prvi put Riad Đulbić  / IIFCI grupa-snauceri i pinčeri  /  ispitu pristupa prvi put  Lejla Alić /  rad službenih pasa i X FCI grupa / dopuna    Tatjana Bilbija Laličević / IV FCI  grupa / dopunaNedica Bošnjak / VI FCI grupa / dopunaNedim Šuta / I  FCI grupa / dopunaEldar Delić / III FCI grupa / dopunaFaruk Mehanović / VI FCI  grupa / dopuna Damir Šerak / IV FCI  grupa / dopuna           Samir Bilalović / VII FCI  grupa / dopuna       Zlatko Mešić / IX FCI  grupa / dopuna                                    Refet Hadžić , generalni sekretar BKS-a                                                  Sarajevo 18. 06. 2019.

Komentar na molbu LKS SLO BiH za ugovorno članstvo kod KSRS

Poštovani  gdine Uzelac,  upoznati smo sa  posjetom delegacije LKS  koju su sačinjavali  Muhidin Handžić predsjednik  LKS, Jasmin Ljuca, predsjedavajuči Skupštine LKS i i treči član, predsjednik lokalnog lovačkog društva, a u cilju  stvaranje ugovornog odnosa o načinu i uslovima pružanja kinoloških usluga, upisu pasa u rodovnu knjigu  i izdavanju rodovnika  sa KSRS,održavanju manifestacija itd. Potom  su nakon obavljenih razgovora  u prostorijama KSRS   u  tu svrhu dostavili  i pisanu molbu. Iako smo sigurni da ste svjesni da takav ugovorni odnos sa organizacijom registrovanom u Federaciji BiH nije moguć po principima Ugovora  o osnivanju KSuBiH, a kosio bi se i sa Statutom KSuBiH i Pravilnikoim o stručnom radu, dužni smo Vam skrenuti pažnju na  još nekoliko činjenica: LKS je  bio dugi niz godina ugovori član BKS-a, i  Skupština BKS-a je prekinula taj ugovor zbog   odbijanja LKS a da izmiri  finasijske obaveza koje su preuzeli ugovorou. Za pružene usluge  od strane BKS , samo u periodu 2017, 2018 LKS je prema BKS duzan  više od 55.000,0KM.LKS ne želi izmiriti svoje obaveze prema BKS  niti poštovati ugovor koji su sa nama potpisali u Mart ove godine i sada pokušava napraviti ugovor sa KSRS. Svoje članice su informisali da su razgovarali su i KSHB , ali je navodno KSHB imao cijenu višu za 2-3 KM pa su odlučili saradnju sa KSRS , obzirom na obečanu cijenu od 15,00KM  za rodovnik, bez obaveze plačanja članarine ( stavka 4. Cjenovnika KSuBiH), ovjera vlasništva nad psom ( stavka 12.Cjenovnika, taksi za održavanje manifestacija (stavka 13 Cjenovnika KSuBiH). Naravno da u ove „informacije“ ne vjerujemo  ali imamo obavezu  informisati  Vas o istim.  Tokom saradnje sa LKS , utvrdili smo veliki broj faslifikovanih rodovnika, lažnih ocjenskih listi, prijava o parenju  i falsifikovanih ovjera vlasništva , zbog čega smo suspendirali određeni  broj članova LKS, nažalost ,medju njima i kinološke sudije koji se u največem broju slučajeva i bave nedozvoljenim aktivnostima. LKS je u ovoj godini već organizovao veći broj manifestacija, za [...]