Državna revija pasa svih pasmina – Cazin 2019.

U skladu sa Satatutom Bosanskog kinološkog saveza donosim:  Odluku  O održavanju državne  izložbe pasa svih pasmina u okviru redovnog kalendara kinoloških manifestacija  u organizaciji Bosanskog kinološkog saveza Revija pasa će se održati 21. 09. 2019. u okviru manifestacije "Cazinski sajam 2019", na prostoru održavanja sajma, sa početkom u 10h.Manifestacija se organizira u saradnji sa organizatorom sajma, grad Cazin će sponzorirati trškove vezane za održavanje manifestacije.BKS će na svojojm zvaničnoj stranici objaviti održavanje manifestacije i omogućiti online prijave.BKS delegira  gdina Mevludin Omerčić (Cazin) i Damir Šerak (Tuzla) kao sudije na manifestaciji.U skladu sa članom 2. ove Odluke, izlagači koji su članovi BKS-a, su oslobođeni od plaćanja  takse za prijavu pasa, ostali izlagači učešće na izložbi plaćaju 50KM. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sarajevo 09.09.2019 Refet Hadžić,generalni sekretar BKS  Prijavnica