Monthly Archives: December 2020

BKS sudijska lista 2021

Sudijske članarine za 2021. godinu

Obavještavamo kinološke sudije BKS-a da je zadnji rok za plaćanje sudijskih članarina za 2021. godinu, 20.12.2020. godine, te da sudije koje nisu platile članarinu sa datumom 20.12.2020. godine, neće biti uvršteni na sudijsku listu.Članarina za kinološke sudije za 2021. je 50 KM za suce koji prvi plaćaju članarinu ona iznosi 60 KM.