Monthly Archives: December 2021

Obavještenje: Ispit za kinološke sudije

Obavještenje: Ispit za kinološke sudije u organizaciji BKS-a, će se održati dana 20. 12. 2021. u prostorijama BKS-a, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo sa početkom u 10 časova. Ispitu će pristupiti:1. Adna Mešanović  (prvi ispit ) II FCI grupa - šnauceri i pinčeri2. Selver Pirić  (prvi ispit ) VI FCI grupa-ex Yu gonići3. Lejla Alić IX FCI grupa cijela4. Ensar Međedović  VII FCI grupa cijela5. Faruk Mehanović III FCI grupa cijela6. Igor Žolkević II FCI grupa, dopuna (šnauceri i pinčeri položeni)7. Rijad Djulbić II FCI grupa, dopuna (šnauceri i pinčeri položeni)8. Nedim Šuta VI FCI grupa cijela9. Admir Šatara VI FCI grupa - dopuna (ex Yu položeno)10. Fikret Tatarević VII grupa - kontinentalni španijeli

Sudijske članarine za 2022. godinu

Obavještavamo kinološke sudije koje su u članstvu BKS-a da je zadnji rok za plaćanje sudijskih članarina 25.12.2021. godine, te da sudije koje nisu platile članarinu sa datumom 25.12.2021. godine, neće biti uvršteni na sudijsku listu.Sudije koje su na FCI listi, takođe su obavezni u istom roku da uplate dodatnu taksu, u iznisu od 50.00KM, BKS će izvrsiti prenos uplaćenih članarina na račun KSuBiH. Pojedinačno direktno plaćanje sudijske takse na račun KSuBiH, nije dozvoljeno.Članarina za kinološke sudije koji prvi plaćaju članarinu iznosi 60 KM. Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa