Monthly Archives: October 2022

BKS “Grooming club”

Skupština o osnivanju BKS "Grooming club-a" u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu, 22. oktobra 2022. godine u prostorijama Bosanskog kinološkog saveza s početkom u 18:00 sati. Utvrđeno je prisustvo 12 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine: Refet Hadžić, Lejla Alić, Adna Mešanović, Nebojša Paunović, Tamara Lučić, Adnan Hadžišehić, Meliha Čakar, Ivana Krajčić, Mahir Hatić, Aldijana Toromanović, Elma Semić, Damir Mešanović i Maida Kratović. Osnivačku skupštinu otvorio je Refet Hadžić. Pozdravio je sve prisutne te istakao značaj i ulogu osnivanja BKS "Grooming club-a" u Bosni i Hercegovini. Adna Mešanović, Tamara Lučić i Adnan Hadžišehić su pokrenuli incijativu za osnivanjem kluba te je odlučeno da se imenuju osnivačima.  Izabrani su slijedeći organi kluba  Predsjednika kluba Adna MešanovićPotpredsjednik  Adnan HadžišehićSekretara kluba Tamara Lučić Predsjedavajući skupštine Lejla Alić  Pozivamo sve zaiteresirane da se učlane u BKS Grooming Club  !

BKS Grooming Club

Poziv na sjednicu Osnivačke skupštine BKS Grooming Cluba POZIV NA OSNIVAČKU SKUPŠTINU Pozivaju se svi zainteresirani za oblast groominga pasa da dana 22. 10. 2022 godine, prisustvuju Osnivačkoj skupštini BKS Grooming cluba.Osnivačka skupština će se održati u prostorijama Bosanskog kinološkog Saveza, Nusreta Šišića Dede br 7 sa početkom u 17:30 sati, a predlaže se sljedeći DNEVNI RED Osnivanje BKS grooming cluba ;Usvajanje opštih akata;Imenovanje rukovodstva;Plan rada Molimo sve zainteresovane da uzmu učešće u radu Osnivačke skupštini te da prijave učešće na mail mesanovic1996@icloud.com— do 20.10.2022. Srdačan pozdrav,Adna Mešanović