Yearly Archives: 2023

Obavijest za klubove, udruženja, članice BKSa

 U skladu sa Odlukom  Upravnog Odbora KSuBiH donosim   Odluku 1.  Obavezuju  se svi klubovi, udruženja, članice BKSa, da najkasnije do 10. 03. 2023. godine dostave: potvrdu Apifa o predatom završnom računu za 2022 godinuizjavu o održanoj skupštini  kluba, udruženja za 2022 potpisanu od predsjednika skupštineizjavu o imenu  lica koje predstavlja klub, udruženje i  datum do kojeg  je to lice ovlašteno da predstavlja klub, udruženje. 2. Klubovi, udruženja koja ne postupe u skladu sa tačkom 1 .ove odluke biće brisana iz članstva BKSa 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sarajevo 13.03.2023                                                  Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa

Odluka o visini taksi

Obavještavamo članstovo da je donesena odluka o izmjeni visine taksi za usluge BKS-a Taksa za pojedinačnu ocjenu iznosi 100,00 KM POJEDINAČNA OCJENA VAŽI ZA JEDNO PARENJEVlasnik psa/kuje koji je podnio zahtjev za pojedinačnu ocjenu, dužan je kinološkom sucu platiti troškove dolaska na adresu (30% cijene goriva po kilometru u oba pravca).Taksa za prijavu legla iznosi 50,00KM Odluka je na snazi od 17.01. 2023.

Klupske/ugovorne članarine

Klupske/ugovorne članarine za 2023. godinu Obavještavamo klubove uplatu članarina 15. 01. 2023.Članarina iznosi 200 KM ukoliko ugovorom nije drugačije definirano.Nakon navednog roka neće biti moguće uplatiti članarinu.