Monthly Archives: January 2023

Odluka o visini taksi

Obavještavamo članstovo da je donesena odluka o izmjeni visine taksi za usluge BKS-a Taksa za pojedinačnu ocjenu iznosi 100,00 KM POJEDINAČNA OCJENA VAŽI ZA JEDNO PARENJEVlasnik psa/kuje koji je podnio zahtjev za pojedinačnu ocjenu, dužan je kinološkom sucu platiti troškove dolaska na adresu (30% cijene goriva po kilometru u oba pravca).Taksa za prijavu legla iznosi 50,00KM Odluka je na snazi od 17.01. 2023.

Klupske/ugovorne članarine

Klupske/ugovorne članarine za 2023. godinu Obavještavamo klubove uplatu članarina 15. 01. 2023.Članarina iznosi 200 KM ukoliko ugovorom nije drugačije definirano.Nakon navednog roka neće biti moguće uplatiti članarinu.