BKS će dana 26. 12. 2014. , u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit se održava u okviru KSuBiH i po Pravilniku o radu KSuBiH , odnosnio BKS.

Svi zainteresirani članovi KSuBiH , obavezni su najkasnije dio 16 decembra dostaviti u kancelariju BKS, Nusreta Šišića Dede 20, 71000 Sarajevo, sljedeće:

1. Dokaz o članstvu, nekog od savaza u KSuBiH,
2. Potreban broj kopija potvrda o stražiranju
3. Prijavu o pristupanju ispitu – PRIJAVA
4. Uplatnicu o uplaćnoj taksi za polaganje ispita, u skladu sa vazećim, cjenovnikom KSuBiH

Vrijeme i mjesto održavanja ispita, kao i sastav komisije biće objavljen na www.bksavez.net, najkasnije 17. 12. 2014. god

U skladu sa odlukom UO , KSuBiH, ovaj ispit ispiti, kao i ispiti koji će se održati u Banja Luci u februaru 2015. i u Širokiom Brijegu u aprilu 2015. su poslednji koji će biti održani po trenutnom Pravilniku o sticanju zvanja kinoloskog sudije obzirom da je u izradi novi Pravilnik .

Sarajevo 20.11.2014
Refet Hadžić,
generalni sekretar BKS-a