Sarajevo 01.02.2017. godine

Obavještenje  

Obavještavamo članove BKS-a da je Upravni Odbor KSuBiH donio  Pravilnik o pasminskim klubovima i načinu njihovog formiranja , kao i Odluku o istom, kojom  je decidno definisan način formiranja pasminskih klubova koji mogu biti članovi KSuBiH.

Svako djelovanje na registraciji pasminskih klubova koja su suprotna tom Pravilniku smatrati če se kršenjem Statuta , pomenutog Pravilnika i djelovanjem na destabilizaciji BKS-a i KSuBiH a sva lica za koja se utvrdi da su učestvovala u navedenim aktivnostima biće suspendovana u članstvu BKS i protiv njih če se pokrenuti disciplinski postupak.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a