Pozivamo sve članice BKS-a, zainteresirane za organizaciju CAC i specijalizivanih izložbi da najkasnije do 22. 12. 2017. pošalju na e mail: kinoloski_savez@lol.ba aplikaciju za održavanje izložbe u 2018 godini.
Aplikacija treba da sadrži, mjesto i datum, prijedlog sudijske liste, broj očekivanih pasa, ime lica odgovornog za realizaciju izložbe.