Zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, primorani smo otkazati najavljeni: Stručni seminar za vođe uzgoja, sudačke pripravnike i kinološke sudije.