OBAVJEŠTENJE

Predmet: izložbe u organizaciji FGC organizacije

Povodom upita članova BKS vezanih za najavljene  „kinološke manifestacije u organizaciji  FGC organizacije“ obavještavamo  sve članove BKS-a i KSuBiH, da se se psi sa FCI rodovnikom mogu izlagati samo na FCI manifestacijama u organizaciji kinološkog saveza koji je predstavnika  te zemlje u FCI.

Učešćem na manifestacijama u organizaciji disidentskih organizacija  krši se Statut BKS i  automatski podliježe disciplinskim mjerama predviđenim Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.

Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a
Sarajevo, 27. 03. 2019.