Katalog za izložbe:
Specijalizovana izložba lovnih pasa Tešanj 2019
CAC TEŠANJ 2019.

biće online na dan izložbe u nedjelju 31. 3. 2019. u 8.00 h