U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam:

POZIV  
na Skupštinu BKS-a

Koja će se održati  08. maja  2019., u Sarajevu, sa početkom u 13 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog Skupštinskog zasjedanja
  2. Usvajanje izvještaja o radu za 2018 godinu
  3. Usvajanje  planova rada za 2019 godinu
  4. Usvajanje kalendara manifestacija za 2019 godinu
  5. Molba za prijem  u ugovorno  članstvo Kinološko udruženje „Bosanski    oštrodlaki gonič Barak“ u BiH 
  6. Molba za prijem KK Dog Sport Sarajevo
  7. Razno  (po prijedlogu članova)

Sarajevo 23. 04. 2019. godine

Dragan Stojanović,
predsjedavajuči Skupštine BKS


NAPOMENE: 
Mjesto održavanja Skupštine biće naknadno objavljeno.
Skupštinski materijali će biti dostavljeni elektronskom poštom.
Molimo skupštinske delegate da potvrde svoj dolazak, kako bi im na vrijeme dostavili materijale kao i da do 26. 04. 2019. dostave prijedloge za proširenje dnevnog reda.