U cilju pravovremenog i transparentnog informisanja članova BKS objavljujemo orginalnu email prepisku i

FCI PRAVILNIK O IMENOVANJU SUDACA

uz napomenu da FCI pravilnikom nije naveden vremenski period potreban za upisivanje dodatnih pasmina/grupa za nakon položenog prvog sudijskog ispita za FCI grupu.

Generani sekretar, Refet Hadžić