Obavještenje za sve kanditate, sudijski ispit će se održati 26. decembra sa početkom u 10h.. u prostorijama BKS a, Nusret Sisca Dede 7, Sarajevo