Poštovani,
Želimo vam se zahvaliti na ukazanom povjerenju i učešću na izložbama u organizaciji BKS-a i upoznati vas sa procedurom prijave pasa/kuja za učešće na našim izložbama. Prijava za učešće na izložbama se podnosi preko web sajta: https://www.onlinedogshows.eu/ 
DOBRODOŠLI!

Info: https://www.onlinedogshows.eu/en/Show/Index/2534
Info: https://www.bksavez.net/?page_id=5552
Info: https://www.bksavez.net/?p=6654
Info: https://www.bksavez.net/?page_id=5837
Info: https://www.onlinedogshows.eu/en/Show/Index/2567