Poštovani,
Želimo vam se zahvaliti na ukazanom povjerenju i učešću na izložbama u organizaciji BKS-a i upoznati vas sa procedurom prijave pasa/kuja za učešće na našim izložbama. Prijava za učešće na izložbama se podnosi preko našeg web sajta ili na štampanom obrascu. Uz prijavu je obavezno dostaviti propratnu dokumentaciju:

  • kopiju rodovnika, obje strane, sa ovjerenim vlasništvom (prilaže se redovni rodovnik svoje matične zemlje ili exportni rodovnik, ako je pas/kuja kupljen/a iz druge države, koji mora biti nostrificiran),
  • kopiju certifikata o šampionatu (ako je pas/kuja prijavljen/a u razred prvaka),
  • kopiju certifikata o radu (ako je pas/kuja prijavljen/a u razred radnih),
  • kopiju uplatnice za članarinu za tekuću godinu ili dokaz u formi kopije članske iskaznice ili potvrde o članstvu iz saveza u kojem je učlanjen/a vlasnik-ca psa/kuje,
  • kopiju uplatnice za izložbu.

Naravno, rodovnici koji se prilažu moraju biti važeći, tj. izdati od legalnih saveza, koji su članovi FCI, međunarodne kinološke organizacije. Potvrde o članstvu, također, moraju biti od legalnih saveza, tj. društava ili klubova, koji pripadaju tim savezima. Samo ovako poslata prijava je kompletna i preduslov je da se pas/kuja upišu u katalog.

Želimo vas ovim putem obavjestiti, da dostavite dokumentaciju, koju niste priložili uz poslatu prijavu, radi arhiviranja i legalnosti izdatih ocjenskih listi na izložbi, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sprovođenju izložbi BKS-a.
Na svaku prijavu ste dobili odgovor, da je primljena i objašnjenje šta ste bili dužni dostaviti, te smatramo da ćete ispoštovati pravilnik i dostaviti što ste propustili.
Želimo da unaprijedimo održavanje izložbi, da prisustvovanje izložbama bude jedan lijep događaj i da se osjećate ugodno, te da svi izlagači imaju jednaka prava i obaveze.  Još jednom vam želimo puno uspjeha u takmičarskom i revijalnom dijelu izložbe.

Bosanski kinološki savez
generalni sekretar, Refet Hadžić

Sarajevo, 17.05.2015. godine