Bosanski kinološki savez

Nusreta Šišića Dede 7,
71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax: +387 33, 444 904; 206 468
e-mail:kinoloski_savez@lol.ba
Identifikacioni broj: 4200541400005
Matični broj: 01847189
NLB-Tuzlanska Banka konto: 1322600311545692

Pišite nam!