Pravilnici

Statut Bosanskog kinološkog saveza

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Kinološkog saveza u Bosni i Hercegovini

Pravilnik o kinološkim manifestacijama

Pravilnik o kinološkim sudijama i stručnim kadrovima Kinološkog saveza u Bosni i Hercegovini

Pravilnik o odgoju i upisu  pasa u rodovnu knjigu Kinološkog saveza u Bosni i Hercegovini

Cjenovnik naknada i usluga Kinološkog saveza u Bosni i Hercegovni

Članstvo u Bosanskom kinološkom svezu

Formulari

Zahtjev za registraciju i ovjeru imena odgajivačnice kod F.C.I.

Potvrda o parenju

Prijava legla

Prijava za radni ispit