Gradacac 1

05. 10. 2014.

CAC GRADAČAC DRŽAVNA IZLOŽBA PASA

Suci
Dragan Stojanović (BiH) – Dobermann, Rottweiler,  American Staffordshire Terrier
Zlatko Mešić (BiH)  – Cane Corso
Tatjana Bilbija (BiH)  – II
Eldar Delić (BiH)  – VI
Denis Kuzelj (Slo) – IV, VIII
Dušan Paunović (Srb) – V, IX, X

Napomena: Minimalan broj pasa za angazovanje sudije je 30 na jednoj izložbi, u protivnom organizator zadržava pravi otkazivanje pozvanog sudije.

Program
08:00 – Ulazak izlagača
09:15 – Otvaranje izložbe
09:30 – CAC GRADAČAC
11:00 – CACIB GRADAČAC
12:00 – BKS klupska izložba – Rottweiler
14:00 – BIS CAC izložbe
15:30 – BIS CACIB izložbe
16:30 – Supreme BIS
17:00 –Zatvaranje izložbe

Mjesto izložbe:
Banja Gradačac,
Hazana b.b.
76250 Gradačac

Upisnina – za sve izlagače

PRVI ROK – do 31. 05. 2014.
PRVI PAS (sa katalogom) – 20,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 15,00 KM
AUTOHTONE PASMINE – 15,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 20,00 KM

DRUGI ROK – do 30. 08. 2014.
PRVI PAS (sa katalogom) – 30,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 25,00 KM
AUTOHTONE PASMINE – 15,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 20,00 KM

ZADNJ ROK – do 25. 09. 2014.
PRVI PAS (sa katalogom) – 40,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 35,00 KM
AUTOHTONE PASMINE – 15,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 20,00 KM

PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING – Plaćanje na dan izložbe 10,00 KM

Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 50,00 KM.

 

Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (25. 09. 2014.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 25. 09. 2014. !!!

PRIJAVNICA
eng

05. 10. 2014.
CAC GRADAČAC  – NATIONAL DOG SHOWS

 

Judges
Dragan Stojanović (BiH) – Dobermann, Rottweiler,  American Staffordshire Terrier
Zlatko Mešić (BiH)  – Cane Corso
Tatjana   Bilbija (BiH)  – II
Eldar Delić (BiH)  – VI
Denis Kuzelj (Slo) – IV, VIII
Dušan Paunović (Srb) – V, IX, X

Minimum number of dogs for judge engagement is 30 at one show, otherwise the organizer reserves the right to cancel the invited judge.

Programme
08:00 – Entrance of exibithors
09:15 – Show opening ceremony
09:30 – CAC GRADAČAC
11:00 – CACIB GRADAČAC
12:00 – BKS Club Show – Rottweiler
14:00 – CAC Best in Show
15:30 –  CACIB Best in Show
16:30 – Supreme BIS
17:00 –Clouser of show

Show place:
Banja Gradačac,
Hazana b.b.
76250 Gradačac

Entry fee in KM (1 EUR = 1.96 KM)

FIRST DEADLINE – 31. 05. 2014.
FIRST DOG with catalogue – 20,00 KM = 10,20 EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 15,00 KM = 7,65 EUR
PUPPY and VETERANS – 20,00 KM = 10,20 EUR

SECOND DEADLINE – 31. 08. 2014.
FIRST DOG with catalogue – 30,00 KM = 15,30 EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 25,00 KM = 12,75 EUR
PUPPY and VETERANS – 20,00 KM = 10,20 EUR

ENTRY DEADLINE – 25. 09. 2014.
FIRST DOG with catalogue – 40,00 KM = 20,40 EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 35,00 KM =17,85
PUPPY and VETERANS – 20,00 KM = 10,20 EUR
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING -On the exhibition day 10,00 KM = 5,10EUR

If you decide to pay the entries at the first day of the show the full amount will be charged for each entered dogs, regardless of breed, class and entry day – 50,00 KM = 25,51 EUR.

 

ENTRY FEE MUST BE RELATED TO THE DEADLINE WHEN THER PAYMENT IS BEING DONE. FEE CAN NOT BE TRANSFERRED AT BANK ACCOUNT AFTER THE LAST ENTRY DEADLINE. Exhibitors who entered their dogs in the show are required to pay for it regardless of whether the dog has taken part in the exhibition. We are kindly asking you to pay your entry fees in Euro. While making payment in the bank you will have to pay extra for transfer, otherwise Bosnian Kennel Club will not receive your payment.

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22 IBAN code: BA 391322610087374569

ENTRY DEADLINE 25. 09. 2014. !!!

ENTRY FORM

05. 10. 2014.
BKS klupska izložba za Rottweilere


Sudac
Radisa Stojadinovic (Srb) Rottweiler BKS klupska izložba

Program
08:00 – Ulazak izlagača
09:15 – Otvaranje izložbe
09:30 – CAC GRADAČAC
11:00 – CACIB GRADAČAC
12:00 – BKS klupska izložba – Rottweiler
14:00 – BIS CAC izložbe
15:30 – BIS CACIB izložbe
16:30 – Supreme BIS
17:00 –Zatvaranje izložbe

Mjesto izložbe:
Banja Gradačac,
Hazana b.b.
76250 Gradačac

Upisnina
PRVI PAS (sa katalogom) – 40,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 35,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 15,00 KM
PAROVI, UZGOJNE GRUPE (Plaćanje na dan izložbe) – 10,00 KM

Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 50,00 KM.

 

Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (10.07.2014.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 25. 09. 2014. !!!

PRIJAVNICA
eng

05. 10. 2014.
BKS ROTTWEILER CLUB SHOW

 

Judge
Radisa Stojadinovic (Srb)  Rottweiler BKS Club Show

Programme
08:00 – Entrance of exibithors
09:15 – Show opening ceremony
09:30 – CAC GRADAČAC
11:00 – CACIB GRADAČAC
12:00 – BKS Club Show – Rottweiler
14:00 – CAC Best in Show
15:30 – CACIB Best in Show
16:30 – Supreme BIS
17:00 –Clouser of show

Show place:
Banja Gradačac,
Hazana b.b.
76250 Gradačac

Entry fee in KM (1 EUR = 1.96 KM) refers to all the exhibitors
FIRST DOG with catalogue 40,00 KM = 20,40EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 35,00 KM = 17,85 EUR
PUPPY and VETERANS –15,00 KM = 7,65 EUR
BRACES, BREEDER’S GROUP – On the exhibition day 10,00 KM = 5,10 EUR

If you decide to pay the entries at the first day of the show the full amount will be charged for each entered dogs, regardless of breed, class and entry day – 50,00 KM = 25,51 EUR.

 

ENTRY FEE MUST BE RELATED TO THE DEADLINE WHEN THER PAYMENT IS BEING DONE. FEE CAN NOT BE TRANSFERRED AT BANK ACCOUNT AFTER THE LAST ENTRY DEADLINE. Exhibitors who entered their dogs in the show are required to pay for it regardless of whether the dog has taken part in the exhibition.

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22 IBAN code: BA 391322610087374569

We are kindly asking you to pay your entry fees in Euro. While making payment in the bank you will have to pay extra for transfer, otherwise Bosnian Kennel Club will not receive your payment.

ENTRY DEADLINE 25. 09. 2014. !!!

ENTRY FORM

05. 10. 2014.
CACIB GRADAČAC MEĐUNARODNA IZLOŽBA PASA

Suci
Massimo Inzoli (It) – Molosi , V
Natalija Leonova (Rus) – II, III, IV
Dušan Paunović (Srb) – I , VIII , X
Denis Kuzelj (Slo) – VI, VII, IX
Mirsad Šabanović (BiH) – Dobermann, Rottweiler

Napomena: Minimalan broj pasa za angazovanje sudije je 30 na jednoj izložbi, u protivnom organizator zadržava pravi otkazivanje pozvanog sudije.

Program
08:00 – Ulazak izlagača
09:15 – Otvaranje izložbe
09:30 – CAC GRADAČAC
11:00 – CACIB GRADAČAC
12:00 – BKS klupska izložba – Rottweiler
14:00 – BIS CAC izložbe
15:30 – BIS CACIB izložbe
16:30 – Supreme BIS
17:00 –Zatvaranje izložbe

Mjesto izložbe:
Banja Gradačac,
Hazana b.b.
76250 Gradačac

Upisnina – za sve izlagače

PRVI ROK – do 31. 05. 2014.
PRVI PAS (sa katalogom) – 40,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 35,00 KM
AUTOHTONE PASMINE – 20,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 25,00 KM

DRUGI ROK – do 31. 08. 2014.
PRVI PAS (sa katalogom) – 45,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 40,00 KM
AUTOHTONE PASMINE – 20,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 25,00 KM

ZADNJ ROK – do 25. 09. 2014.
PRVI PAS (sa katalogom) – 50,00 KM
OSTALI PSI (bez kataloga) – 45,00 KM
AUTOHTONE PASMINE – 20,00 KM
ŠTENCI I VETERANI – 25,00 KM

PAROVI, UZGOJNE GRUPE, JUNIOR HANDLING – Plaćanje na dan izložbe 10,00 KM

Cijena na dan izložbe (uz odobrenje sekretarijata BKS-a) za sve pse neovisno o pasmini, razredu i vremenu prijave je 80,00 KM.

 

Izlagači iz Bosne i Hercegovene dužni su platiti godišnju članarinu nekoj od članica KSuBiH, što dokazuju čkanskom katom ili uvidom u listu članica BKS-a. Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU (25. 09. 2014.) NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 25. 09. 2014. !!!

PRIJAVNICA
eng

05. 10. 2014.
CACIB GRADAČAC INTERNATIONAL DOG SHOW

Judges
Massimo Inzoli (It) – Molossoid breeds , V
Natalija Leonova (Rus) – II, III, IV
Dušan Paunović (Srb) – I , VIII , X
Denis Kuzelj (Slo) – VI, VII, IX
Mirsad Šabanović (BiH) – Dobermann, Rottweiler

Minimum number of dogs for judge engagement is 30 at one show, otherwise the organizer reserves the right to cancel the invited judge.

Programme

08:00 – Entrance of exibithors
09:15 – Show opening ceremony
09:30 – CAC GRADAČAC
11:00 – CACIB GRADAČAC
12:00 – BKS Club Show – Rottweiler
14:00 – CAC Best in Show
15:30 –  CACIB Best in Show
16:30 – SUPRIM BIS
17:00 –Clouser of show

Show place:
Banja Gradačac,
Hazana b.b.
76250 Gradačac

Entry fee in KM (1 EUR = 1.96 KM)

FIRST DEADLINE – 31. 03. 2014.
FIRST DOG with catalogue – 40,00 KM = 20,40 EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 35,00 KM = 17,85 EUR
PUPPY and VETERANS – 25,00 KM = 12,75 EUR

SECOND DEADLINE – 30. 04. 2014.
FIRST DOG with catalogue – 45,00 KM = 22,96 EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 40,00 KM = 20,40 EUR
PUPPY and VETERANS – 25,00 KM = 12,75 EUR

ENTRY DEADLINE – 10. 07. 2014.
FIRST DOG with catalogue – 50,00 KM = 25,51 EUR
ANY ADDITIONAL DOG without catalogue – 45,00 KM = 22,96 EUR
PUPPY and VETERANS – 25,00 KM = 12,75 EUR
BRACES, BREEDER’S GROUP, JUNIOR HANDLING -On the exhibition day 10,00 KM = 5,10 EUR

If you decide to pay the entries at the first day of the show the full amount will be charged for each entered dogs, regardless of breed, class and entry day – 80,00 KM = 40,82 EUR.

 

ENTRY FEE MUST BE RELATED TO THE DEADLINE WHEN THER PAYMENT IS BEING DONE. FEE CAN NOT BE TRANSFERRED AT BANK ACCOUNT AFTER THE LAST ENTRY DEADLINE. Exhibitors who entered their dogs in the show are required to pay for it regardless of whether the dog has taken part in the exhibition. We are kindly asking you to pay your entry fees in Euro. While making payment in the bank you will have to pay extra for transfer, otherwise Bosnian Kennel Club will not receive your payment.

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22 IBAN code: BA 391322610087374569

ENTRY DEADLINE 25. 09. 2014. !!!

ENTRY FORM