BKS Annual Boxer Club Show 
Sudac: Tamás Radványi (HU)


CIJENE / ETRY FEE
 

  • prvi pas / first dog – 60,00 KM / 30 €
  • drugi  pas istog vlasnika  – 50,00 KM / 25 €
  • štenci i veterani / puppy, veterans – 50,00 KM / 25 €

PLAĆANJE ZA DOMAĆE IZLAGAČE
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, Sarajevo, BiH
Banka: NLB Banka d.d., Tuzla 1322600311545692

PAYMENT TO BANK ACCOUNT FOR FOREINGHERS
Bosanski kinološki savez, Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, B&H
Bank: NLB Banka d.d., Tuzla account no.SI56029130253424382EUR
SWIFT: TBTUBA22 IBAN code: BA 391322610087374569


ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 01. 10. 2022.!!!

PRIJAVNICA / ENTRY FORM