Novosti za članove BKS-a

/Novosti za članove BKS-a

World Dog Show 2015.

,

Obavještavamo sve članove koji su prijavili put na World Dog Show 2015. da trebaju izvršiti uplatu svojih dugovanja do 10. 05. 2015. godine. Za putovanje imamo slobodna još tri mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti na: Tel: 00387 33 404 904 E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net

Klub ljubitelja njemačkih lovnih terijera

,

OBAVJEŠTENJE Pozivaju se svi odgajivači, korisnici usluga i ljubitelji njemačkih lovnih terijera, koji su u 2014. godini koristili usluge BKS-a, da neizostavno prisustvuju konstituirajućoj skupštini kluba ljubitelja njemačkih lovnih terijera BKS-a, koja će se održati 15.03.2015. godine u Gradačcu. Za mjesto i tačno vrijeme održavanja možete se obratiti Škorić Edinu na broj 061/805-029.

Obavještenje za izlagače iz BiH

,

Obavještenje Prijave izlagača iz Bosne i Hercegovine bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene, psi neće biti uvršteni u katalog, izuzev ako od strane sekretarijata BKS-a nije odobreno plačanje na dan izložbe. Rok plaćanja se odnosi na dan kada je izvršena uplata neovisno o datumu kada je poslana prijava. Izlagači državljani BiH moraju imati podmirenu članarinu za 2015. godinu. UPLATE NAKON ZADNJEG ROKA ZA PRIJAVU NEĆE BITI PRIHVAĆENE. Izlagači koji su prijavili pse za izložbu, dužni su platiti prijavu bez obzira da li će prijavljeni pas učestvovati na izložbi ili ne.

ODLUKA O RADNIM ISPITIMA

ODLUKA o načinu prijave i polaganja ispita urođenih osobina Prijava za ispit urođenih osobina vrši se na sljedeći način: Vlasnik psa je dužan na adresu BKS-a dostaviti popunjenu zvaničnu prijavu za polaganje ispita (PRIJAVA) Uz prijavu je obavezno dostaviti kopiju rodovnika iz kojeg je vidljivo vlasništvo nad psom,broj mikročipa, dokaz o izmirenoj članarini za tekuću godinu i uplatiti taksu za polaganje ispita. Strogo je zabranjeno prihvatanje pasa na ispit koji nisu u vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine ukoliko uz prijavu ispita nije dostavljena pismena saglasnost saveza ili matičnog kluba, kome pripada vlasnik psa, kojom taj savez/klub odobrava pristupanje ispitu i potvrđuje prihvatanje certifikata izdatog po eventualno pozitivno završenom ispitu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.   Sarajevo 5. 2. 2015. godine Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a  

World Dog Show 2015.

,

World Dog Show 2015. 10 – 14. 06. 2015. Milano, Italija 6 dana – 400 €   Bosanski kiniološki savez je pripremio povoljnu ponudu za zajednički odlazak na World Dog Show 2015. u  Milano, Italija.  CIJENA ARANŽMANA 400€ UKLJUČUJE: prijevoz kvalitetnim turističkim autobusom prijevoz pasa u putničkom dijelu autobusa (psi moraju biti u svojim transportnim boksovima) vozač noćenja s doručkom prijevoz autobusom do izložbe i nazad svaki dan troškove organizacije putovanja CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE: ulaznice za izložbu hotelsku naknada za pse, 9E  po psu prijavu za izložbe UVJETI PLAĆANJA: Plaćanje je moguće u pet mjesečnih rata po 160 KM: prva rata prilikom prijave. Plaćanje se vrši gotovinom u prostorijama BKS-a. NAPOMENA: Aranžman je rađen na bazi 16 plaćenih mjesta, organizator zadržava pravo promjene objavljene cijene u slučaju manjeg broja putnika. U slučaju odustajanja do tada uplaćena sredstva se ne vraćaju PRIJAVE: Prijave se primaju do 31. 01. 2015. Bosanski kinološki savez E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net  

Odluka o rodovnicima

,

U cilju zaštite provođenja odluke UO KSuBiH, od 28. 12. 2012. god. kojom je regulisan način rada vođa uzgoja i uslovi upisa pasa u rodovne knjige članica KSuBiH, kao i zaštite prava BKS-a, osnivača i člana KSuBiH i njenih članova, a u skladu sa ovlaštenjima iz Statuta BKS, donosi se: ODLUKA O stavljanju van snage svih rodovnika koji je izdao KSRS, KSHB, KSBD, za lica nastanjena u FBiH, a da prethodno ovlašteni vodja uzgoja nije izvrsio pregled legla u skladu sa Pravilnikom o stručnom radu i Odlukom UO, kojom je regulisana ova problematika. Psi koji imaju sporne rodovnike (iz člana 1 ove odluke) nemogu se izlagati, koristiti u lovu, polagati IUO, koristitu u priplodu kao ni takmičiti se na izložbama u organizaciji BKS-a. Rodovnici iz člana 1. ove odluke biće, o trošku vlasnika, zamjenjeni za B rodovnike BKS-a i tada će se moci izlagati, izvoditi na IUO, i utakmice u radu, kako i koristiti u priplodu. Korisnici usluga BKS-a su obavezni dostaviti kopiju najmanju jedne ocjene za psa/e koje koriste u priplodu i namjeravaju stenad upisati u rodovnu knjigu BKS-a., ( validne su samo ocijene sa manifestacija u organizaciji BKS-a je .) Za korištenje pasa u lovu kao vazeći se prihvata samo IUO položen na ispitima u organizaciji BKS-a. Odluka stupa danom donošenja i biće objavljena na službenoj web stranici BKS-a. a za njeno provodjenje odgovorni su vođe uzgoja, kinološke sudije, organizatori manifestacija, administracija BKS-a. Svako kršenje odredaba ove odluke smatraće se teškim disciplinskim prekrsajem i u skladu sa tim biće i sankcionisano. OBRAZLOŽENJE Uočen je veliki broj rodovnika koji se izdaju mimo Pravinika o stručnom radu, najčešće za pse koji ne ispunjavaju minimum uslova propisanih za korištenje u priplodu, zatim, uzgajivači svjesno krše Pravilnik o uzgoju upisujuci štenad u rodovne knjige onih saveza koji nisu nadležni za prostor na [...]

Sudijski ispit

BKS će dana 26. 12. 2014. , u okviru redovnih aktivnosti iz plana rada za 2014., održati ispit za sticanje zvanja kinoloskog sudije, u radu i exterijeru. Ispit se održava u okviru KSuBiH i po Pravilniku o radu KSuBiH , odnosnio BKS. Svi zainteresirani članovi KSuBiH , obavezni su najkasnije dio 16 decembra dostaviti u kancelariju BKS, Nusreta Šišića Dede 20, 71000 Sarajevo, sljedeće: 1. Dokaz o članstvu, nekog od savaza u KSuBiH, 2. Potreban broj kopija potvrda o stražiranju 3. Prijavu o pristupanju ispitu - PRIJAVA 4. Uplatnicu o uplaćnoj taksi za polaganje ispita, u skladu sa vazećim, cjenovnikom KSuBiH Vrijeme i mjesto odrzavanja ispita, kao i sastav komisije bice objavljen na www.bksavez.net, najkasnije 17.12.2014 god U skladu sa odlukom UO , KSuBiH, ovaj ispit ispiti, kao i ispiti koji će se održati u Banja Luci u februaru 2015. i u Širokiom Brijegu u aprilu 2015. su poslednji koji će biti održani po trenutnom Pravilniku o sticanju zvanja kinoloskog sudije obzirom da je u izradi novi Pravilnik . Sarajevo 20.11.2014 Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a

Skupština KS U BiH

Pozivamo delegate BKS-a u skupštini  KS U BiH: Aleksandra Ragg Benjamin Jašarević Dragan Stojanović Denis Čamo Dino Haracic Damir Šerak Lejla Alić Emir Hasanbegović Muhiduin Handžić Mirko Lamešić Nedim Šuta na Skupštinu KS U BiH.  Skupština će se održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, na dan 05.11.2014 godine u 16,00 sati. DNEVNI RED: 1.    Izbor verifikacijskog povjerenstva (verifikacione komisije) 2.    Verifikacija mandata zastupnika 3.    Verifikacija mandata Nadzornog odbora 4.    Verifikacija mandata Disciplinskog povjerenstva 5.    Verifikacija mandata Disciplinskog tužitelja 6.    Ostavka člana Upravnog odbora KSuBiH, fra. Petra Krasića 7.    Izbor novog člana UO KSuBiH 8.    Izvješće o radu Upravnog odbora KSuBiH između dvije skupštine 9.    Financijsko izvješće za 2013 god. 10.    Financijski plan (proračun) za 2015 godinu Materijal možete preuzeti na: Materijal Molimo Delegate BKS-a da obavezno potvrde svoj dolazak / izozstanak na sjednici.    

Exportni rodovnici

Zahtjeve za exportne rodovnike mogu podnijeti isključivo odgajivači (imenom i prezimenom vlasnici kuja koji su prijavili leglo, i to stoji na rodovniku). Uz pismeni zahtjev potrebno je dostaviti: redovni rodovnik na poništenje, na rodovniku moram biti naveden broj čipa (naljepnica) adresu novog vlasnika uplatnicu od 60,00 KM po exportnom rodovniku.    

Euro Dog Show 2014.

Obavještavamo sve članove koji su prijavili put na Euro Dog Show 2014. da trebaju izvršiti uplatu svojih dugovanja do 22.08.2014. godine.

Euro Dog Show 2014.

,

Obavještavamo sve  članove koji su prijavili put na Euro Dog Show 2014. da trebaju izvršiti uplatu druge rate do 26.06.2014. godine.      

Obavijest o godišnjem odmoru

, ,

Obavještavamo sve naše članove da Bosanski kinološki savez neće raditi u razdoblju od 16.- 23. 06 .2014. godine radi korištenja godišnjeg odmora. Sa radom će početi u ponedeljak, 23.06.2014. godine.

Seminara za vođe uzgoja, pripravnike i kinološke sudije

,

U skladu sa Skupštinskim odlukama o planu i programu rada  i statutarnim ovlaštenjima donosim O D L U K U O organizovanju seminara za vodje uzgoja, pripravnike i kinoloske sudije U cilju realizacije redovnog plana i programa edukacije članova BKS-a dana 6 ,7 i 8. juna 2014. godine  održaće se obavezni  seminar  za  kinoloske referente, vodje uzgoja i kanadidate za polaganje ispta za sudije u radu i exterijeru. Seminar će se odrzati u prostorijama SLO BiH , ulica Petrakijana 24 , Sarajevo, mala sala, a svaki dan sa početkom u 9h i 30min. Polaznici seminara obavezni su u pisanom  obliku, lično ili putem svoje organizacije, kluba, izvršiti prijavu, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu u i BKS  uz uplatu  taxe od 60,00KM  za pohađanja  seminara. Članovi, koji ispunjavaju uslove za pristupanju ispitu za zvanje Saveznog kinoloskog sudije u exterijeru, radu , moći će pristupiti  polaganju ispita u nedelju  8. juna 2014. Ispit će se održati i za sudije koji imaju uslove da polazu za  dopune grupe, nove FCI grupe ili rad pasa. Kandidati za polaganje ispita za kinoloskog sudiju u radu, exterijeru obavezni su u pisanom  obliku, lično ili putem svoje organizacije, kluba , izvrsiti prijavu  ispita, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu u i BKS, pripravničke stazeve uz uplatu taxe od 200, 00KM  za prvi ispit , odnosno 100, 00KM ako su već kinološke sudije. Članovi BKS-a koji imaju ispunjene uslove za dobivanje licence za markiranta, asistenta, za obuku službenih pasa mogu pristupiti teoretskom djelu ispita za zvanje Saveznog markiranta za IPO i utakmice službenih pasa. Krajnji rok za prijavu je 30. maj 2014 godine. Nepotpune prijave ili prijave bez uplaćene taxe neće biti prihvaćene. Sarajevo  21. 05. 2014. Refet Hadzic, generalni sekretar BKS-a

Euro Dog Show 2014.

,

Euro Dog Show 2014. 23 - 26. 10. 2014. Brno, Czech Republic 5 dana - 350 km Bosanski kiniološki savez je pripremio povoljnu ponudu za zajednički odlazak na Euro Dog Show 2014. u  Brno, Czech Republic. CIJENA ARANŽMANA 350,00 KM UKLJUČUJE: prijevoz kvalitetnim turističkim autobusom prijevoz pasa u putničkom dijelu autobusa (psi moraju biti u svojim transportnim boksovima) vozač 3 noćenja s doručkom prijevoz autobusom do izložbe i nazad svaki dan troškove organizacije putovanja CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE: ulaznice za izložbu hotelsku naknada za pse, 9E  po psu prijavu za izložbe UVJETI PLAĆANJA: Plaćanje je moguće u tri mjesečne rate: prva rata prilikom prijave 150KM te naredna dva mjeseca po 100 KM. Plaćanje se vrši gotovinom u prostorijama BKS-a. NAPOMENA: Aranžman je rađen na bazi 25 plaćenih mjesta, organizator zadržava pravo promjene objavljene cijene u slučaju manjeg broja putnika. U slučaju odustajanja do tada uplaćena sredstva se ne vraćaju PRIJAVE: Prijave se primaju do 15. 05. 2014. Bosanski kinološki savez E-mail: kinoloski_savez@lsinter.net    

Obavještenje za članove BKS-a

, ,

Svim članovima Bosanskog kinološkog saveza OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se svi članovi BKS, na obavezu poštivanja Pravilnika o stručnom radu KSuBiH i BKS, te pratećih normativnih akata i pratećih odluka a vezanih za proceduru prijave legala, načina dostavljanja prateće dokumentacije i  uplate usluga u skladu sa važećim cjenovnikom taksi. Obavještavamo članove BKS-a da se: U obradu se neće uzimati dostavljene prijave legala: ukoliko uzgajivač nije uplatio godišnju članarinu, i propisane takse i naknade vezane za predmetnu prijavu, (kopija uplatnice mora  biti prilozena u prijavu) ako obrazac prijave nije ovjeren od ovlaštenog Vođe uzgoja ukoliko je dostavljena  dokumentacija  nepotpuna, u smislu nedostavljenih kopija rodovnika, exportnih rodovnika, (ako su psi porijeklom iz neke druge države ) ocjeniskih lista sa manifestacija u organizaciji BKS-a. ukoliko su psi imaju pojedinačnu ocjenu a već su sa tom ocjenom korišteni u priplodu, obzirom da pojedinačna ocjena važi jednokratno. ukoliko su vlasnici priplodnog mužjaka ili ženke suspendirani ili im je izrečena disciplinska mjera koja ih sprećava u korištenju usluga BKS-a odnosno KSuBiH ukoliko su rodovnici roditelja izdati od strane kinološkog saveza neke druge zemlje a uzgajivači su trajno nastanjeni u BiH. Takvi rodovnici se ni u kojem slučaju ne mogu upisati u redovnu  rodovnu knjigu.   Za sprovođenje ovog obavještenja odgovoran je tehnički sekretar BKS. Sarajevo 1.03.2014 Refet Hadžić, generalni sekretar saveza

Radni ispiti

,

Kinološki klub "Zmaj" iz Gradačca organizirat će ispite u radu (BH i IPO) za službene pasmine u sljedećim terminima: 05. i 06. april 2014. 30. maj i 01. juni 2014. 06. i 07. septembar 2014. 08. i 09. novembar 2014. Više informacija: Kinološki klub ZmajGradačac Kontakt: Benjamin Jašarević Tel:+387 61 747 353

CAC OSIJEK

,

Kinološko društvo "Osijek" poziva Vas na nacionalnu izložbu pasa CAC OSIJEK. Izložba će se održati 12. 04. 2014. u Osijeku u Sportsko-rekreacijskom centaru “Copacabana”. Za članove BKS-a, kinološko društvo "Osijek" je odobrilo poseban popust na cijenu prijava. Upisnina za pse članova BKS-a iznose 80,00 kn = 20,00 KM. Prijavnica!

Informacije o putovanju van BiH

,

Ured za veterinarstvo BiH dostavio nam je Informacije o nekomercijalnom kretanju kućnih ljubimaca iz BiH, te obavještavamo sve izlagače koji putuju van BiH da psi moraju biti praćeni veterinarskim zdravstvenim certifikatom.

Sudijski ispiti

Obavještavamo Vas da će se sudijski ispiti  održati 27. decembra 2013. u 10.00 sati. Ispiti će se održati u prostorijama Lovačkog saveza u ulici Petrakijina 24. Molimo sve zainteresirane članove BKS-a, koji ispunjavaju uslove za pristupanje ispitima, da se prijave sekretarijatu BKS-a. Prijave možete izvršiti putem e-maila: kinoloski_savez@lsinter.net ili lično u prostorijama Saveza. Zadnji rok za prijavu ispita je 15. decembar 2013. godine.

Članstvo u BKS-u

Članstvo u BKS-u je dobrovoljno. Članovi BKS-a su kinolozi pojedinci. BKS ima tri tipa članstva za fizička lica: 1. Korisnici usluga BKS-a 2. Stalni članovi BKS-a 3. Sudci BKS-a BKS ima kolektivno članstvo za kinološka udruženja, klubove, društva koja su registrovana i imaju status pravnog lica,  kao kolektivni članovi. Korisnici usluga BKS-a Korisnikom usluga BKS-a se postaje plaćanjem članarine i upisom u popis korisnika. Korisnici usluga BKS-a obaveznu su do 31. 01. 2014. godine platiti naknadu za korištenje usluga u  u iznosu od 30.00 KM. Nakon 31. 01. 2014. godine naknada je 40,00 KM. Stalni članovi BKS-a Stalnim članom BKS-a se postaje kontinuiranim petogodišnjim plačanjem članarine i aktivnim kinološkim radom. Stalni članovi BKS-a obaveznu su do 31.01.2014. godine platiti naknadu za korištenje usluga u  u iznosu od 20.00 KM. Nakon 31. 01. 2014. godine naknada je 30,00 KM. Stalni članovi BKS-a u okviru godišnje članarine imaju pravo na jednu besplatnu prijavnicu za bilo koji državnu izložbu pasa u organizaciji BKS-a te prilokom prijave legla imaju popust od 50% . Sudci BKS-a Sudac BKS-a je osoba koja je položila neki od kinoloških sudijskih ispita a prethodno  je bila Stalni član BKS-a. Sudci BKS-a obavezni su do 31. 01. 2014. godine platiti sudijsku članarinu u iznosu od 60.00 KM  prva sudijska članarina ili 50,00 KM svaka naredna sudijska članarina.  Ukoliko u navedenom roku sudci ne plate sudačku čanarini, neće biti uvršteni na sudačke liste za 2014. godinu. Članarine i naknade uplatiti na: Bosanski kinološki savez Nusreta Šišića Dede 7, 71000 Sarajevo, BiH NLB-Tuzlanska Banka konto: 1322600311545692