Monthly Archives: September 2014

Svečana skupština Bosanskog kinološkog saveza

Svečana skupština Bosanskog kinološkog saveza održat će se u utorak,  30. septembra 2014. godine u 12:00 sati u Restoranu Zelena Dolina, Patriotske lige 56 71000 Sarajevo.

SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA LOVNIH PASA ILIJAŠ

U sklopu redovnih aktivnosti koje LKSuFBiH provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, na sjednici Upravnog odbora LKS-a održanoj 10.07.2014.godine donesen je zaključak da se u saradnji sa BKS-om u jesenjem periodu organizuje specijalizovana izložba pasa. Specijalizovana izložba lovnih pasa će se održati u Ilijašu dana 28.09.2014.godine sa početkom u 09.00 sati. U skladu sa članom 8. Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi psi koji posjeduju   rodovnik KSuBiH ili njegovih članica te psi stranih državljana koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a. Prijaviti se mogu sljedeće pasmine: III FCI grupa-njemački lovni terijer VI FCI grupa-bosanski oštrodlaki gonič, istarski kratkodlaki gonič, istarski oštrodlaki gonič, posavski gonič, srpski trobojni gonič, srpski gonič, crnogorski planinski gonič, slovački gonič, alpski brak jazavčar, bigl, bavarski planinski krvosljednik, hanoverski krvosljednik VII FCI grupa-epanjel breton, njemački kratkodlaki ptičar, njemački oštrodlaki ptičar, pointer, engleski seter VIII FCI- engleski špringer španiel. U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko,štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede, zajedno sa dokazom o plaćenoj kotizaciji za učešće i ostalim potrebnim taksama. One moraju biti dostavljene organizacionom odboru izložbe najkasnije do poslednjeg dana roka za prijavu i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici.Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena bez obzira na to je li uplaćena kotizacija za učešće. Prijava učešća na izložbi se plača na račun Lovnog kinološkog saveza u FBiH i to: članovi LKSuFBiH članovi drugih organizacija Prijava jednog psa [...]