Monthly Archives: March 2018

Međunarodne sudije KSuBiH

Pozivamo sve sudije BKS-a koji ispunjavaju uslove za sticanje zvanja "međunarodni sudac" u skladu sa pravilikom ( Pravilnik međunarodni suci KSuBiH ) da pošalju aplikaciju. Potrebno je da: Popunitite Aplikaciju Izvršite uplatu članarine za međunarodne sudije od 50,00 KM na žiro račun KSuBiH. Kinološki savez u Bosni i Hercegovini Žiro račun: 562-099-81086131-59 kod Razvojene banke AD Banja Luka Zadnji rok za dostavu aplikacije i uplate je 15. 04. 2018. Obzirom da je Skupština KSuBiH 25. 04. 2018.  rok za dostavu aplikacije nije moguće produživati te molimo aplikante da se pridržavaju rokova. Pravilnik možete preuzeti ovdje:  Pravilnik međunarodni suci KSuBiH Podpredsjednik KSuBiH Refet Hadžić

Skupština  KSuBiH 

Obavještavamo delegate BKS-a u skupštini KSuBiH da će se  Skupština održati u sali hotela ECONOMIC u Vitezu, u srijedu 25. 04. 2018 godine u 17,00 sati. Materijal možete preuzeti:SKUPŠTINSKI MATERIJAL