Monthly Archives: May 2019

Sudijski ispit

Molimo sve kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije i žele pristupiti istom da najkasnije do 3. 6. 2019. dostave putem emaila prijavu uz kojoj je obavezno dostaviti:- šta kandidat želi polagati- potvrde o stažiranju- dokaz o izvršenoj uplati takse (250,00 KM za kandidate koji  prvi put polažu ispit, odnosno 150,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije) Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Finsijski pokazatelji o saradnji LKS i BKS

LKSuFBiH presjek usluga za 2017. LKSuFBiH presjek usluga 2018.

Saopštenje o prekidu ugovorne saradnje sa LKS

Sarajevo 23.05.2019 Poštovani kinolozi, članovi lovačkih društava, Povodom Odluke Skupštine BKS-a, održane 08. 05. 2019. o prekidu ugovorne saradnje  sa LKS i povodom izjava  predsjednika SLOu BiH, gdina Muhameda Hodžića i predsjednika Skupštine LKS, gdina Jasmina Ljuce, Bosanski kinološki savez je dužan  obavijestiti vas o sljedečem: Bosanski kinološki savez je  jedan od tri osnivača KSuBiH, predstavnika BiH i FCI, i kao takav  je ugovorom regulisao način pružanja kinoloških usluga članovima LKS-a. Iako svjesni činjenice da je SLO u BiH osnovao LKS  sa željom da direktno postane član FCI, što je FCI odbio, kao i nakon pokušaja ulaska u članstvo KSuBiH, što se takodje nije desilo, BKS je ipak pristao na kompromis i ugovornim odnos sa LKS, u želji  za što jednostavnijim rješenjem nagomilanih problema u „lovnoj kinologiji“ izazvanih od strane LKS izdavanjem FCI nevažećih rodovnika, ogromnog  broja pasa bez rodovnika i td.. Ugovorom  je jasno definisano da se LKS obavezuje na poštivanje Statuta BKS i KSuBiH, pravilnika o stručnom radu, cjenovnika usluga na nivou BiH, kao i ostalih normativnh akata. U ovom  obraćanju  ćemo  vam prezentirati stanje dugovanja i potraživanja  izmedju LKS i BKS samo za 2017 i 2018 godinu. Iz navedenih izvještaja je jasno vidljivo da je nesporan dug LKSa prema BKSu  u ukupnom iznosu   61.265,00KM, od toga  a samo za uslugu izdatih rodovnika, certifikata i taxi za održane manifestacije za period 1.1.2017-31.12.2018 god. iznos od 27.485,00KM. (detaljni izvještaji u prilogu). Nakon tvrdnji predstavnika LKS-a da nemaju sredstva za izmirenje dug, BKS je prihvatio  da i u 2019 nastavi saradnju ali po novom ugovoru, koji predviđa plaćanje svih izvršenih usluga  po cijenama iz važećeg cjenovnika, umanjenih za 30%. Članom 7. pomenutog ugovora  je precizirano da se LKS obavezao na plaćanje akontativnog iznosa od 2.000,0 KM mjesečno i to  najkasnije do svakog 7. u mjesecu, te da će se tromjesečno vršiti obračun izvršenih usluga, po cijenama umanjenim za 30% od [...]

Sudijski ispit

Pozivamo sve zainteresirane kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije da najkasnije do 31.5.2019. dostaviti putem emaila prijavu u kojoj je obavezno navesti šta kandidat želi polagati. Uz prijavu obavezno dostaviti prateću dokumentaciju, potvrde o stažiranju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Skupštinske odluke

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, Skupština Bosanskog kinološkog saveza, na svom redovnom zasjedanju, održanom 08.05.2019, donosi sljedeće  Odluke  Jednoglasno je usvojen:  zapisnik sa redovnog skupštinskog zasjedanja iz 2018. godine, sa ispravkom imena prisutnih (Alan Gurda umjesto Slobodan Ličanin).Jednoglasno je usvojen: izvještaj o radu za 2018. godinu i finasijski izvještaj za 2018 godinu.Jednoglasno je usvojen: plan rada i finansijski plan (plan prihoda i rashoda) za 2019 godinu.Jednoglasno je usvojen: kalendar manifestacija za 2019. godinu.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstv KK „Bosanski oštrodlaki gonić- Barak“ Vitez. Skupština je ovlastila  generalnog sekretara BKS-a za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstvo KK „Dog Sport„ Sarajevo. Skupština je ovlastila generalnog sekretara BKSa za realizaciju odluke.Jednoglasno je donesena: odluka o organiziranju dva ispita za kinološke sudije, članove BKS-a. Ispiti se trebaju održati u terminima druga polovina juna 2019. i prva polovina decembra 2019. Skupština je utvrdila da ispite nije moguće u potpunosti organizirati u skladu sa Pravilnikom o radu KSuBiH i to zbog toga što: Upravni Odbor KSuBiH već 12 mjeseci nije održao ni jednu sjednicu.Rotacija na mjestu predsjednika KSuBiH održana je na van statuitaran način, bez prisusrtva člana UO iz reda BKS-a.Nije održana Vanredna sjednica Skupštine, koja se morala održati po odluci Redovne Skupštine KSuBiH. BKS  svojim statutarnim ovlaštenjim i obavezama proisteklim iz Odluke Skupštine dužan je omogučiti edukaciju i stručno usavršavanje svog članstav, koje ne smje biti žrtva nerada i opstrukcije koju izaziva  UO i Skupština KSuBiH. Za Predsjednika komisije Sklupština je imenovala Refeta Hadžića koji će formirati komisiju u skladu sa profilom kandidata koji se prijave za polaganje ispita.Bosanski kinološki savez se u potpunosti ograđuje od pojave prodaje i distribucije šampionata drugih zemalja, kao i šampionata nepriznatih od KSuBiH i FCI. Od Skupštine KSuBiH se traži da na prvom [...]