Sudijski ispit

Molimo sve kandidate, članove BKS-a, koji imaju ispunjene uslove za polaganje ispita za kinološke sudije i žele pristupiti istom da najkasnije do 29. 2. 2020. dostave putem emaila prijavu uz kojoj je obavezno dostaviti: šta kandidat želi polagatipotvrde o stažiranjudokaz o izvršenoj uplati takse (250,00 KM za kandidate koji prvi put polažu ispit, odnosno 150,00 KM za svaki ispit za aktivne kinološke sudije) Kandidati koji su prijavili ispit 3.6. 2019. koji je odgođen, mole se da obnove prijave. Ispit će biti održan u Sarajevu 27. 3. 2020. Prijave i dokumentaciju slati na email: kinoloski_savez@lol.ba