Skuopština KSuBiH je na redovnoj skupštini jednoglasno potvrdila novi cjenovnik naknada (u cjenovniku su navedene minimalne iznosi, uz pravo saveza osnivača da odrede i veće cijene za pojedine stavke iz cjenovnika) Cjenovnik stupana snagu 01. 04 .2024.

opis uslugevaluta KM
godišnja članarina svakog pojedinca 50,00
godišnja članarina kluba savezu400,00
upis u B rodovnu knjigu za sve pasmine po rodovniku100,00
izdavanje rodovnika po psu – autohtone pasmine25,00
certifikat o ispitu u radu50,00
izdavanje rodovnika po psu – ostale pasmine35,00
nostrifikacija rodovnika30,00
prepis rodovnika (duplikat)30,00
ovjera promjene vlasništva nad psom/kujom20,00
taksa za smotru i reviju200,00
potvrda o šampionatu FBiH  40,00KM  i,šampioat  BiH  80,00KM120,00
exportni rodovnik100,00
prijava i registracija uzgajivačnice300,00
prvi ispit za kinološkog sudiju300,00
svaki sljedeći ispit za kinološkog sudiju200,00
godišnja sudijska članarina100,00
svaka sljedeća sudijska članarina60,00
odobravanje pripravničkog stažiranja200,00
sudijska taksa, taksa delegata150,00
blok ocjenskih listi 1/10060,00
pojedinačna ocjena100,00
naknada za pregled legla50,00

Uz naplatu naknada za angažovanje predviđenih ovim cjenovnikom sudije, delegati, članovi upravnih organa KSuBiH ili njenih članica, lica ovlaštena za pregled legala i tetoviranje, imaju pravo naplate dnevnica (u visini propisanoj od strane nadležnih organa) za svaki dan proveden na putu, vezan za angažman, kao i na naknadu za korištenje javnog prevoza u visini vozne karte ili korištenje vlastitog automobila u visini 30% od cijene pogonskog goriva po pređenom kilometru.