admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 172 blog entries.

Sudijske članarine

U skladu sa   Statutom BKS-a  i Skupštinskim ovlaštenjima  donosim: Odluku o roku plaćanja sudijske članarineza kinološke sudije članove BKS-a Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2020. dužni su, najkasnije do 20. 12. 2019. god. izvršiti uplatu sudijske članarine, u iznosu 50,00KM.Od plačanja članarine oslobodjene su sudije nagrađeni od strane Skupštine BKS-a.Sudije koje ne uplate članarinu u skladu sa tačkom 1 ove Odluke neče moći naknadno biti uvršteni na sudijsku listu BKS-a i neče moći biti angažovani tokom 2020 godine na kinološkim manifestacijamau organizaciji BKS, KSuBiH. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na zvaničnom web site BKS. Sarajevo 5. 12. 2019.Refet Hadžić, Generalni sekretar BKS-a

1. Kladušku reviju pasa – svih rasa

JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša i JKUP „Komunalije“ d.o.o. pod pokroviteljstvom Općine Velika Kladuša organizuju 1. Kladušku reviju pasa – svih rasa Manifestacija će se održati na dan 19.10.2019. godine u Gradskoj sportskoj dvorani sa početkom u 9:00 sati Pravo učešća imaju svi izlagači koji su svoje vakcinisane i propisno obilježene pse prijave do 15.10.2019. godine Kontakt telefoni za prijavu: 061 231 340 – Jasmin Ramić 066 704 499 – Osman Smailbegović Prijave također možete popuniti lično u Veterinarskoj stanici na adresi : Zuhdije Žalića 39, Velika Kalduša 

KATALOG 6. 10. 2019.

KATALOG 5. 10. 2019.

Državna revija pasa svih pasmina – Cazin 2019.

U skladu sa Satatutom Bosanskog kinološkog saveza donosim:  Odluku  O održavanju državne  izložbe pasa svih pasmina u okviru redovnog kalendara kinoloških manifestacija  u organizaciji Bosanskog kinološkog saveza Revija pasa će se održati 21. 09. 2019. u okviru manifestacije "Cazinski sajam 2019", na prostoru održavanja sajma, sa početkom u 10h.Manifestacija se organizira u saradnji sa organizatorom sajma, grad Cazin će sponzorirati trškove vezane za održavanje manifestacije.BKS će na svojojm zvaničnoj stranici objaviti održavanje manifestacije i omogućiti online prijave.BKS delegira  gdina Mevludin Omerčić (Cazin) i Damir Šerak (Tuzla) kao sudije na manifestaciji.U skladu sa članom 2. ove Odluke, izlagači koji su članovi BKS-a, su oslobođeni od plaćanja  takse za prijavu pasa, ostali izlagači učešće na izložbi plaćaju 50KM. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sarajevo 09.09.2019 Refet Hadžić,generalni sekretar BKS  Prijavnica

Godišnji odmor!

Obavještavamo Vas da Bosanski kinološki savez neće raditi do 2.08.2019. godine. Hvala na razumijevanju.

Bihać Dog Show 2019

Zbog tehničkih razloga i nepredviđenih okolnosti BKS  mora otkazati izložbu Bihać Dog Show 2019.Za povrat novca molim obratite se na: kinoloski_savez@lol.ba Unfortunately due to technical difficulties BKS is forced to cancel Bihać dog show. For money refund please write to: kinoloski_savez@lol.ba

Obavještenje o odgađanju ispita za kinološke sudije

Ispit za kinološke sudije predviđen da se održi dana 19. 07. 2019. u organizaciji BKS neće se održati u najvljenom terminu. Kandidati će biti pravovremeno obavješteni o novom terminu održavanja ispita. Obrazloženje:BKS je pravovremeno na adrese KSuBiH, KSRS i KSHB upuitio obavještenje o održavanju ispita i pozvao KSRS i KSHB da dostave imena članova komisije predstavnika ta dva saveza.KSRS je bez ikakvog uslovljavanja dostavio obavijest  o članu komisije  iz KSRS, All round sudija Radovan Mazalica a KSHB o članu komisije iz KSHB , All round sudija Mirklo Čolak, uslovljavajuči njegovo prisustvo odlukom Upravnog Odbora KSuBiH o verifikaciji održavanju ispita. Dana 15.07.2019   od strane KSHB dobili smo obavijest kojom obavještavaju BKS da povlače saglasnost za prisustvo gdina Čolak, navodeči kao razlog nepostojanja odluke Upravnog odbora o održavanju ispita i obavještavajuči BKS da će eventualno održani ispit smatrato ne važečim. Dana 15 .07. 2019. BKS je ponovno poslao poziv za dostavljanja imena člana komisije uz podsječanje da  UO KSuBiH nije održao sastanak od Aprila 2018, te da  je KSHB poslao člana komisije za ispit koji se održao u Banja Luci, februar ove godine, koji takođe nije odobren od strane KSuBiH, da je naravno, i prisustvo člana komisije iz BKS na ispitu koji se trebao održati 26. 07. 2019. u organizaciji KSHB ovisi o prisustvu člana komisije na ispitu u Sarajevu. Kako do ovog momenta nismo dobili odgovor na naš ponovni upit prinuđeni smo donijeti odluku o odgađanju ispita. Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-aSarajevo 18.07.2019 Prilog: ponovljeni dopis od 15.07.2019

Obavijest za BKS- sudije i članove

Podsjećamo sudije da mogu suditi samo na manifesracijama koje su odobrene od strane BKS-a, odnosno KSuBiH, uz prethodno dobivenu pismenu saglasnost za sudjenje, koju izdaje BKS.Takođe podsjećamo da član BKS koji je sudija, stalni član ili korisnik usluga, obavezan je prijave legala vršiti samo u BKS, te ne može istovremeno biti član jos neke/ih kinoliskih organizacija.Izlaganje, ocjenjivanje pasa, učešće u takmičenjima u radu, ispitima urodjenih osobina na manifestacijama organizivanih od strane organizacija koje nisu legalna članica KSuBiH nije dozvoljeno.Članovi BKS-a (sudije, stalni članovi, korisnici usluga) koji se ponašaju suprotno ovim pravilima biće suspendovani i brisan sa, članske ili sudijske liste BKSa. Ukoliko se uoce takvi slučajevi clan BKS koji se ponasao suprotno biće automatski suspendovan i brisan sa ,clanske odnosno sudijske liste BKSa.

Ispit za kinološke sudije

U skladu sa Odlukom Skupštine BKS i  planom redovnih godišnjih aktivnosti  Bosanski kinološki savezu će dana 19. 07. 2019. godine organizovati polaganje ispita za kinološke sudije. Pozivamo KSRS i KSHB da  u najskorije vrijeme dostave imena po jednog člana ispitne komisije. Mjesto i  vrijeme održavanja ispita biće naknadno objavljeno. Spisak kandidata koji su prijavili polaganje ispita : Ime i prezime / pasmina, sekcija, grupa / napomena Mirza Rožajac / VI FCI grupa-ex YU / ispitu pristupa prvi putNermin Terzić  / VI FCI grupa-ex YU /  ispitu pristupa prvi putEmir Halilović / VIFCU grupa -exYU / ispitu pristupa prvi putNenad Tešanović / II FCI grupa - argentinski pas / ispitu pristupa prvi putIgor Žolkević / II FCI grupa - šnauceri i pinčeri /  ispitu pristupa prvi put Riad Đulbić  / IIFCI grupa-snauceri i pinčeri  /  ispitu pristupa prvi put  Lejla Alić /  rad službenih pasa i X FCI grupa / dopuna    Tatjana Bilbija Laličević / IV FCI  grupa / dopunaNedica Bošnjak / VI FCI grupa / dopunaNedim Šuta / I  FCI grupa / dopunaEldar Delić / III FCI grupa / dopunaFaruk Mehanović / VI FCI  grupa / dopuna Damir Šerak / IV FCI  grupa / dopuna           Samir Bilalović / VII FCI  grupa / dopuna       Zlatko Mešić / IX FCI  grupa / dopuna                                    Refet Hadžić , generalni sekretar BKS-a                                                  Sarajevo 18. 06. 2019.