Pojedinačne članarine za 2023 iznose :
Uplate do 31.01.2023. 40.00KM
Uplate od 31.01.2023. do 01.04.2023. 50.00KM
Uplate od nakon 01. o4. 2023. 60.00KM

Članarina za kinološke sudije iznosi 60 KM.
Obavještavamo kinološke sudije da ukoliko nisu platili članarinu sa datumom 25.12.2022. godine, neće biti uvršteni na sudijsku listu.

Napomena: Međunarodne sudije su obavezne uplatiti dodatnih 60.00KM za međunarodnu listu, zaključno sa 15. 01. 2023. Sudije koje ne izmire članarinu će biti brisane sa liste međunarodnih sudija KSuBiH.

Uplatu je potrebno izvršiti na

BOSANSKI KINOLOŠKI SAVEZ

Nusreta Šišića Dede 7,
71000 Sarajevo, BiH
Nova Banka ad Banja Luka, filijala Sarajevo
Broj računa: 5556000022621282